Visa allt om Askersundsbostäder Aktiebolag
Visa allt om Askersundsbostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 663 60 110 58 457 57 015 52 562 50 307 49 924 49 053 47 349 46 300
Övrig omsättning 5 001 1 162 879 1 195 1 658 903 1 035 576 641 457
Rörelseresultat (EBIT) 4 301 6 363 10 281 10 068 14 091 9 661 13 061 10 706 13 509 14 279
Resultat efter finansnetto -1 492 -125 3 743 3 235 7 506 3 592 7 006 2 708 6 180 6 825
Årets resultat -457 482 136 2 067 2 849 654 1 580 491 768 2 842
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 562 326 397 330 200 294 514 278 190 256 251 253 686 257 196 251 604 247 340
Omsättningstillgångar 10 177 4 080 8 915 4 095 12 130 16 192 15 098 8 537 10 745 11 199
Tillgångar 375 739 330 477 339 115 298 609 290 320 272 443 268 783 265 733 262 349 258 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 321 53 778 44 272 44 136 42 165 39 315 39 056 37 475 36 984 36 216
Obeskattade reserver 7 601 8 635 35 254 32 511 29 934 26 260 23 669 18 761 16 174 10 768
Avsättningar (tkr) 0 0 9 025 8 400 5 789 5 826 5 827 5 830 6 278 6 272
Långfristiga skulder 295 216 250 816 233 316 197 316 197 316 182 716 188 716 191 516 191 506 193 541
Kortfristiga skulder 19 602 17 248 17 249 16 246 15 115 18 326 11 516 12 150 11 406 11 741
Skulder och eget kapital 375 739 330 477 339 115 298 609 290 320 272 443 268 783 265 733 262 349 258 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 786 731 707 711 659 649 585 508 751
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 941 5 369 5 373 4 761 4 718 4 502 4 175 3 957 3 649 3 382
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 553 2 670 3 178 3 131 2 146 2 031 2 550 1 775 1 721 1 801
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 664 61 272 59 336 58 210 54 220 51 210 50 959 49 629 47 990 46 757
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 16 16 16 16 15 15 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 854 3 757 3 654 3 563 3 285 3 144 3 328 3 270 3 382 3 087
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 606 590 551 525 505 504 469 469 443
Rörelseresultat, EBITDA 12 987 14 624 14 392 14 077 17 764 13 441 16 799 17 426 17 120 17 873
Nettoomsättningförändring 2,58% 2,83% 2,53% 8,47% 4,48% 0,77% 1,78% 3,60% 2,27% -%
Du Pont-modellen 1,15% 1,93% 3,05% 3,44% 4,90% 3,58% 4,89% 4,15% 5,31% 5,63%
Vinstmarginal 7,00% 10,64% 17,69% 18,04% 27,05% 19,39% 26,32% 22,47% 29,44% 31,44%
Bruttovinstmarginal 37,55% 44,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,28% -21,91% -14,26% -21,31% -5,68% -4,24% 7,17% -7,37% -1,40% -1,17%
Soliditet 15,77% 18,31% 21,16% 22,80% 22,12% 21,53% 21,02% 19,19% 18,54% 17,01%
Kassalikviditet 50,43% 22,07% 49,74% 23,14% 77,62% 85,86% 126,09% 66,44% 88,86% 91,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...