Visa allt om Niklassons Markiser Aktiebolag
Visa allt om Niklassons Markiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 667 5 092 4 567 4 491 4 349 4 548 4 843 6 073 6 831 7 629
Övrig omsättning 21 145 88 10 2 131 128 42 69 47
Rörelseresultat (EBIT) -1 709 -253 101 259 108 282 332 272 255 1 204
Resultat efter finansnetto -1 713 -255 95 19 -179 11 74 -194 -206 726
Årets resultat -1 713 -255 95 19 -179 3 74 -194 100 493
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 10 75 190 379
Omsättningstillgångar 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 594 6 873 6 774 6 749 7 041
Tillgångar 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 596 6 883 6 849 6 939 7 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 486 1 199 1 454 1 359 1 341 1 520 1 516 1 592 1 787 1 820
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 084 6 004 5 400 5 000 4 800 4 300 4 300 4 300 4 308 4 309
Kortfristiga skulder 462 351 290 456 558 776 1 066 958 845 899
Skulder och eget kapital 6 033 7 555 7 144 6 815 6 698 6 596 6 883 6 849 6 939 7 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 100 540 360 300 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 178 1 341 1 187 1 260 1 013 927 1 180 1 461 1 450 1 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 410 543 430 415 336 448 666 686 702 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Omsättning 5 688 5 237 4 655 4 501 4 351 4 679 4 971 6 115 6 900 7 676
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 5 5 6 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 889 1 273 1 142 1 123 870 910 807 868 854 1 272
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 485 411 423 276 302 405 367 313 322
Rörelseresultat, EBITDA -1 709 -253 101 259 110 290 397 386 456 1 446
Nettoomsättningförändring 11,29% 11,50% 1,69% 3,27% -4,38% -6,09% -20,25% -11,10% -10,46% -%
Du Pont-modellen -28,33% -3,32% 1,41% 3,83% 1,61% 4,28% 4,85% 4,03% 3,72% 16,27%
Vinstmarginal -30,16% -4,93% 2,21% 5,81% 2,48% 6,20% 6,90% 4,54% 3,78% 15,82%
Bruttovinstmarginal 64,43% 61,57% 72,19% 74,15% 68,50% 62,64% 77,58% 69,04% 61,94% 61,12%
Rörelsekapital/omsättning 98,31% 141,48% 150,08% 141,59% 141,18% 127,92% 119,91% 95,77% 86,43% 80,51%
Soliditet 24,63% 15,87% 20,35% 19,94% 20,02% 23,04% 22,03% 23,24% 25,75% 28,33%
Kassalikviditet 417,75% 327,07% 231,72% 198,68% 135,48% 88,02% 107,32% 88,10% 86,98% 145,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...