Visa allt om Clevertech Aktiebolag
Visa allt om Clevertech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 315 676 600 590 648
Övrig omsättning - - - - - 3 3 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -238 -147 -141 -164 -156 -2 231 237 236 312
Resultat efter finansnetto 65 -147 -138 -154 -142 10 318 329 344 345
Årets resultat 65 -147 -138 -129 -3 7 177 178 250 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 5 8 12 20 12 22
Omsättningstillgångar 1 926 2 020 2 480 2 632 3 065 3 213 3 392 3 507 3 276 3 037
Tillgångar 1 926 2 020 2 480 2 634 3 070 3 221 3 404 3 527 3 287 3 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 912 2 003 2 463 2 601 3 012 3 014 3 167 3 275 3 096 2 846
Obeskattade reserver 0 0 0 0 25 164 165 88 5 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 17 17 33 33 42 71 165 185 204
Skulder och eget kapital 1 926 2 020 2 480 2 634 3 070 3 221 3 404 3 527 3 287 3 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 249 294 132 143 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 208 125 120 131 108 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 21 13 12 14 11 21 93 43 43 37
Utdelning till aktieägare 160 156 313 0 282 0 160 284 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 318 679 600 591 648
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 315 676 600 590 648
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 138 133 145 119 270 388 176 186 117
Rörelseresultat, EBITDA -238 -147 -140 -161 -153 2 239 245 246 322
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -53,40% 12,67% 1,69% -8,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,37% 9,31% 9,33% 10,47% 11,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 3,81% 46,89% 54,83% 58,31% 55,40%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 96,17% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 006,67% 491,27% 557,00% 523,90% 437,19%
Soliditet 99,27% 99,16% 99,31% 98,75% 98,71% 97,33% 96,61% 94,65% 94,30% 93,25%
Kassalikviditet 13 757,14% 11 882,35% 14 588,24% 7 975,76% 9 287,88% 7 650,00% 4 777,46% 1 973,94% 1 623,24% 1 354,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...