Visa allt om Skogshuldran Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 154 12 234 30 128 120 86 118 123 91
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 -12 34 -12 88 16 4 1 0 1
Resultat efter finansnetto 75 -12 32 -12 88 16 4 1 0 1
Årets resultat 61 -12 32 -12 88 16 4 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 6 14 22 37 41 63 57 51 69
Omsättningstillgångar 239 41 69 32 193 191 120 126 64 53
Tillgångar 407 47 83 54 230 232 183 183 115 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 42 54 22 34 -54 -71 -75 -76 -76
Obeskattade reserver 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 247 0 5 5 160 272 248 245 174 190
Kortfristiga skulder 45 5 24 28 37 15 6 13 17 9
Skulder och eget kapital 407 47 83 54 230 232 183 183 115 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 12 234 30 128 120 86 118 123 91
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 234 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 43 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 95 -4 42 4 92 38 42 34 25 25
Nettoomsättningförändring 1 183,33% -94,87% 680,00% -76,56% 6,67% 39,53% -27,12% -4,07% 35,16% -%
Du Pont-modellen 19,16% -25,53% 40,96% -22,22% 38,26% 6,90% 2,19% 0,55% 0,00% 0,81%
Vinstmarginal 50,65% -100,00% 14,53% -40,00% 68,75% 13,33% 4,65% 0,85% 0,00% 1,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 53,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,97% 300,00% 19,23% 13,33% 121,88% 146,67% 132,56% 95,76% 38,21% 48,35%
Soliditet 27,55% 89,36% 65,06% 40,74% 14,78% -23,28% -38,80% -40,98% -66,09% -61,79%
Kassalikviditet 477,78% 340,00% 187,50% 28,57% 456,76% 1 113,33% 1 600,00% 784,62% 235,29% 322,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...