Visa allt om Skogshuldran Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 12 234 30 128 120 86 118 123 91 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 34 -12 88 16 4 1 0 1 28
Resultat efter finansnetto -12 32 -12 88 16 4 1 0 1 28
Årets resultat -12 32 -12 88 16 4 1 0 1 28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 14 22 37 41 63 57 51 69 77
Omsättningstillgångar 41 69 32 193 191 120 126 64 53 56
Tillgångar 47 83 54 230 232 183 183 115 123 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 54 22 34 -54 -71 -75 -76 -76 -77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 5 160 272 248 245 174 190 207
Kortfristiga skulder 5 24 28 37 15 6 13 17 9 3
Skulder och eget kapital 47 83 54 230 232 183 183 115 123 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 234 30 128 120 86 118 123 91 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 234 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 43 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 42 4 92 38 42 34 25 25 55
Nettoomsättningförändring -94,87% 680,00% -76,56% 6,67% 39,53% -27,12% -4,07% 35,16% -24,17% -%
Du Pont-modellen -25,53% 40,96% -22,22% 38,26% 6,90% 2,19% 0,55% 0,00% 0,81% 21,05%
Vinstmarginal -100,00% 14,53% -40,00% 68,75% 13,33% 4,65% 0,85% 0,00% 1,10% 23,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 53,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 300,00% 19,23% 13,33% 121,88% 146,67% 132,56% 95,76% 38,21% 48,35% 44,17%
Soliditet 89,36% 65,06% 40,74% 14,78% -23,28% -38,80% -40,98% -66,09% -61,79% -57,89%
Kassalikviditet 340,00% 187,50% 28,57% 456,76% 1 113,33% 1 600,00% 784,62% 235,29% 322,22% 1 066,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...