Visa allt om Zombrero Fashion Aktiebolag
Visa allt om Zombrero Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 262 96 75 111 105 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 28 50 17 -9 -4 -4 -4 -2 -5
Resultat efter finansnetto 347 1 50 17 -9 -4 -3 -3 -2 -2
Årets resultat 316 1 50 17 -9 -4 -3 -3 -2 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 957 2 957 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 098 429 176 142 116 103 302 301 300 422
Tillgångar 4 055 3 387 176 142 116 103 302 301 300 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 450 133 133 83 66 75 79 83 86 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 213 2 953 23 23 23 23 20 20 20 20
Kortfristiga skulder 392 300 20 37 27 5 203 198 194 314
Skulder och eget kapital 4 055 3 387 176 142 116 103 302 301 300 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 262 96 75 111 105 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 193 28 50 17 -9 -4 -4 -4 -2 -5
Nettoomsättningförändring 172,92% 28,00% -32,43% 5,71% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 9,69% 0,83% 28,41% 11,97% -7,76% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 150,00% 29,17% 66,67% 15,32% -8,57% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 269,47% 134,38% 208,00% 94,59% 84,76% -% -% -% -% -%
Soliditet 11,10% 3,93% 75,57% 58,45% 56,90% 72,82% 26,16% 27,57% 28,67% 20,85%
Kassalikviditet 280,10% 126,00% 425,00% 137,84% 429,63% 2 060,00% 9,85% 9,60% 9,28% 44,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...