Visa allt om Tonfalk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 65 73 55 30 25 17 43 28 20 26
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 44 19 2 4 0 23 2 -10 -11
Resultat efter finansnetto 31 44 19 2 4 0 23 2 -10 -11
Årets resultat 31 44 19 2 4 0 23 2 -10 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 4 7 9 0 1 2
Omsättningstillgångar 180 211 166 144 143 150 142 125 122 131
Tillgångar 180 211 166 146 147 157 151 125 123 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 180 136 117 116 153 138 115 113 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 30 30 29 32 3 13 10 10 10
Skulder och eget kapital 180 211 166 146 147 157 151 125 123 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 42 27 0 0 0
Omsättning 65 73 55 30 25 17 43 28 20 26
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 20 26
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 31 44 21 4 6 2 26 3 -9 -10
Nettoomsättningförändring -10,96% 32,73% 83,33% 20,00% 47,06% -60,47% 53,57% 40,00% -23,08% -%
Du Pont-modellen 17,22% 20,85% 11,45% 1,37% 2,72% 0,00% 15,23% 1,60% -8,13% -8,27%
Vinstmarginal 47,69% 60,27% 34,55% 6,67% 16,00% 0,00% 53,49% 7,14% -50,00% -42,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 260,00% 247,95% 247,27% 383,33% 444,00% 864,71% 300,00% 410,71% 560,00% 465,38%
Soliditet 93,89% 85,31% 81,93% 80,14% 78,91% 97,45% 91,39% 92,00% 91,87% 92,48%
Kassalikviditet 1 636,36% 703,33% 553,33% 496,55% 446,88% 5 000,00% 1 092,31% 1 250,00% 1 220,00% 1 310,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...