Visa allt om Tonfalk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 52 65 73 55 30 25 17 43 28 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 31 44 19 2 4 0 23 2 -10
Resultat efter finansnetto 29 31 44 19 2 4 0 23 2 -10
Årets resultat 29 31 44 19 2 4 0 23 2 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 4 7 9 0 1
Omsättningstillgångar 211 180 211 166 144 143 150 142 125 122
Tillgångar 211 180 211 166 146 147 157 151 125 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 169 180 136 117 116 153 138 115 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 11 30 30 29 32 3 13 10 10
Skulder och eget kapital 211 180 211 166 146 147 157 151 125 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 87 0 0 0 0 0 42 27 0 0
Omsättning 52 65 73 55 30 25 17 43 28 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 20
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 29 31 44 21 4 6 2 26 3 -9
Nettoomsättningförändring -20,00% -10,96% 32,73% 83,33% 20,00% 47,06% -60,47% 53,57% 40,00% -%
Du Pont-modellen 13,74% 17,22% 20,85% 11,45% 1,37% 2,72% 0,00% 15,23% 1,60% -8,13%
Vinstmarginal 55,77% 47,69% 60,27% 34,55% 6,67% 16,00% 0,00% 53,49% 7,14% -50,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 382,69% 260,00% 247,95% 247,27% 383,33% 444,00% 864,71% 300,00% 410,71% 560,00%
Soliditet 93,84% 93,89% 85,31% 81,93% 80,14% 78,91% 97,45% 91,39% 92,00% 91,87%
Kassalikviditet 1 758,33% 1 636,36% 703,33% 553,33% 496,55% 446,88% 5 000,00% 1 092,31% 1 250,00% 1 220,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...