Visa allt om Gotland Investment Aktiebolag
Visa allt om Gotland Investment Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 247 25 931 24 116 18 576 18 259 15 998 15 393 14 515 14 431 14 956
Övrig omsättning 12 20 24 28 431 50 66 28 24 27
Rörelseresultat (EBIT) 8 809 17 587 3 272 -17 559 9 931 -10 762 95 6 764 7 910 8 436
Resultat efter finansnetto 9 490 17 420 2 653 -16 905 6 900 -8 341 3 440 2 662 4 032 22 341
Årets resultat 5 528 14 960 2 617 -13 144 4 109 -867 4 101 395 1 025 18 946
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 699 48 533 50 473 52 164 53 978 56 998 58 737 60 813 63 179 65 028
Omsättningstillgångar 39 443 27 831 10 971 14 353 29 632 26 808 32 830 32 720 33 046 33 987
Tillgångar 86 141 76 364 61 444 66 517 83 610 83 806 91 567 93 533 96 225 99 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 656 47 128 32 168 29 551 42 695 38 797 39 873 36 073 35 767 35 222
Obeskattade reserver 3 843 1 478 0 0 3 781 2 228 9 716 10 591 9 918 8 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 878 19 892 21 852 24 865 27 590 31 550 34 740 38 140 42 040 47 440
Kortfristiga skulder 12 764 7 866 7 425 12 101 9 544 11 231 7 237 8 730 8 499 7 672
Skulder och eget kapital 86 141 76 364 61 444 66 517 83 610 83 806 91 567 93 533 96 225 99 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 687 695 646 397 242 248 108 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 276 238 252 145 80 127 81 42 39 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 210 210 300 90 480
Omsättning 25 259 25 951 24 140 18 604 18 690 16 048 15 459 14 543 14 455 14 983
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 624 12 966 12 058 9 288 18 259 15 998 15 393 14 515 14 431 14 956
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 409 368 194 152 191 108 42 39 49
Rörelseresultat, EBITDA 10 644 19 442 5 108 -15 726 11 798 -8 864 2 069 8 818 9 967 10 484
Nettoomsättningförändring -2,64% 7,53% 29,82% 1,74% 14,13% 3,93% 6,05% 0,58% -3,51% -%
Du Pont-modellen 11,31% 23,59% 5,81% -21,50% 12,65% -9,18% 4,72% 8,75% 9,45% 24,09%
Vinstmarginal 38,58% 69,47% 14,81% -76,99% 57,93% -48,07% 28,05% 56,39% 62,98% 159,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,67% 76,99% 14,70% 12,12% 110,02% 97,37% 166,26% 165,28% 170,10% 175,95%
Soliditet 64,61% 63,22% 52,35% 44,43% 54,40% 48,25% 51,37% 46,72% 44,59% 41,88%
Kassalikviditet 309,02% 353,81% 147,76% 118,61% 310,48% 238,70% 453,64% 374,80% 388,82% 443,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...