Visa allt om Landström Arkitekter AB
Visa allt om Landström Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 030 9 217 9 163 8 002 12 247 11 404 9 310 6 539 7 674 8 469
Övrig omsättning 259 301 351 252 162 183 165 306 271 158
Rörelseresultat (EBIT) 3 290 1 655 2 079 754 2 805 1 793 1 721 -122 1 367 1 021
Resultat efter finansnetto 3 286 1 669 2 113 812 2 867 1 809 1 722 -70 1 430 1 051
Årets resultat 1 893 1 201 1 430 655 1 678 953 908 140 788 469
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 154 160 145 172 133 183 216 162 91
Omsättningstillgångar 8 495 7 533 7 474 6 950 7 485 5 971 5 487 4 116 5 432 4 993
Tillgångar 8 642 7 687 7 634 7 094 7 657 6 104 5 670 4 333 5 594 5 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 030 2 977 3 375 2 646 2 791 2 112 2 264 2 055 2 615 2 327
Obeskattade reserver 3 603 2 764 2 664 2 414 2 470 1 929 1 451 996 1 261 955
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 010 1 946 1 594 2 035 2 396 2 062 1 956 1 281 1 718 1 801
Skulder och eget kapital 8 642 7 687 7 634 7 094 7 657 6 104 5 670 4 333 5 594 5 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 460 408 448 440 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 988 3 471 3 413 3 062 3 171 2 364 1 958 1 789 2 034 2 040
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 841 1 627 1 514 1 553 361 1 371 1 072 1 121 1 159 1 228
Utdelning till aktieägare 2 000 1 840 1 600 700 800 1 000 1 104 700 700 500
Omsättning 13 289 9 518 9 514 8 254 12 409 11 587 9 475 6 845 7 945 8 627
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 9 8 9 8 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 629 922 1 018 1 000 1 361 1 426 1 330 1 090 1 279 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 755 533 575 601 539 539 504 575 632 649
Rörelseresultat, EBITDA 3 296 1 661 2 085 781 2 832 1 817 1 771 -71 1 406 1 044
Nettoomsättningförändring 41,37% 0,59% 14,51% -34,66% 7,39% 22,49% 42,38% -14,79% -9,39% -%
Du Pont-modellen 38,08% 21,78% 27,76% 11,52% 37,52% 29,64% 30,37% -1,57% 25,58% 20,67%
Vinstmarginal 25,26% 18,16% 23,13% 10,21% 23,46% 15,86% 18,50% -1,04% 18,65% 12,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,77% 60,62% 64,17% 61,42% 41,55% 34,28% 37,93% 43,36% 48,40% 37,69%
Soliditet 67,58% 66,77% 71,43% 62,38% 60,22% 57,89% 58,79% 63,98% 62,98% 59,30%
Kassalikviditet 422,64% 387,10% 468,88% 341,52% 312,40% 289,57% 280,52% 321,31% 316,18% 277,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...