Visa allt om Br Anderssons Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Br Anderssons Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 427 4 498 4 682 3 971 3 385 3 298 2 750 3 039 2 455 2 669
Övrig omsättning 710 967 883 832 935 830 809 1 151 512 140
Rörelseresultat (EBIT) 289 23 219 387 593 635 344 1 068 111 222
Resultat efter finansnetto 338 5 125 470 574 735 431 1 106 143 283
Årets resultat 48 64 41 164 187 316 212 400 113 237
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 277 7 730 7 447 7 838 3 832 3 381 2 715 2 465 1 668 1 559
Omsättningstillgångar 2 171 2 800 3 246 2 101 2 220 2 206 1 519 1 909 1 598 1 672
Tillgångar 11 448 10 530 10 693 9 939 6 052 5 587 4 234 4 374 3 266 3 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 727 2 679 2 616 2 574 2 411 2 359 2 164 2 072 1 763 1 742
Obeskattade reserver 2 780 2 491 2 554 2 476 2 316 1 969 1 624 1 458 882 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 945 180 360 788 449 760 68 11 32 0
Kortfristiga skulder 4 996 5 180 5 164 4 101 876 500 379 834 589 613
Skulder och eget kapital 11 448 10 530 10 693 9 939 6 052 5 587 4 234 4 374 3 266 3 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 299 312 316 302 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 604 666 322 326 336 0 20 73 40 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 246 208 156 162 142 149 170 152 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 142 135 120 120 92 92
Omsättning 5 137 5 465 5 565 4 803 4 320 4 128 3 559 4 190 2 967 2 809
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 476 1 499 2 341 1 986 1 693 1 649 1 375 1 520 1 228 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 304 271 241 249 221 240 280 247 240
Rörelseresultat, EBITDA 1 225 872 1 015 856 992 1 029 660 1 285 369 519
Nettoomsättningförändring -1,58% -3,93% 17,90% 17,31% 2,64% 19,93% -9,51% 23,79% -8,02% -%
Du Pont-modellen 3,00% 0,87% 2,39% 5,73% 10,18% 13,39% 10,25% 25,45% 4,90% 9,20%
Vinstmarginal 7,75% 2,05% 5,47% 14,35% 18,20% 22,68% 15,78% 36,62% 6,52% 11,13%
Bruttovinstmarginal 77,07% 67,92% 59,44% 54,77% 57,55% 59,79% 48,95% 57,32% 51,89% 63,96%
Rörelsekapital/omsättning -63,81% -52,91% -40,97% -50,37% 39,70% 51,73% 41,45% 35,37% 41,10% 39,68%
Soliditet 42,76% 43,89% 43,09% 44,26% 68,04% 68,20% 79,38% 71,37% 73,42% 73,44%
Kassalikviditet 15,09% 26,60% 30,91% 21,07% 111,99% 205,80% 76,52% 90,29% 102,72% 126,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...