Visa allt om Adolfsson och Magnusson Förvaltning AB
Visa allt om Adolfsson och Magnusson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 529 570 970 980 649 740 769 884 855 643
Övrig omsättning - - - - - - 41 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 263 211 139 221 11 -14 60 53 6
Resultat efter finansnetto 146 264 212 143 221 11 -14 61 52 6
Årets resultat 99 200 163 103 161 5 4 29 35 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 2 2 2 3 6 9 15 20 16
Omsättningstillgångar 617 654 594 575 509 401 388 399 372 277
Tillgångar 624 656 597 578 513 406 397 414 391 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 547 447 384 382 220 215 211 182 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 24 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 109 150 194 132 186 182 178 202 138
Skulder och eget kapital 624 656 597 578 513 406 397 414 391 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 381 437 406 413 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 118 418 444 153 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 57 54 186 216 126 204 226 227 237 184
Utdelning till aktieägare 350 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 529 570 970 980 649 740 810 884 855 643
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 265 285 485 490 325 370 385 442 428 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 105 95 319 357 152 306 355 352 357 270
Rörelseresultat, EBITDA 146 263 211 140 223 15 -10 64 57 11
Nettoomsättningförändring -7,19% -41,24% -1,02% 51,00% -12,30% -3,77% -13,01% 3,39% 32,97% -%
Du Pont-modellen 23,40% 40,24% 35,85% 24,74% 43,08% 2,71% -3,53% 14,49% 13,55% 2,05%
Vinstmarginal 27,60% 46,32% 22,06% 14,59% 34,05% 1,49% -1,82% 6,79% 6,20% 0,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,70% 95,61% 45,77% 38,88% 58,09% 29,05% 26,79% 25,00% 19,88% 21,62%
Soliditet 87,50% 83,38% 74,87% 66,44% 74,46% 54,19% 54,16% 55,14% 47,84% 51,89%
Kassalikviditet 781,01% 600,00% 396,00% 296,39% 385,61% 215,59% 213,19% 224,16% 184,16% 200,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...