Visa allt om Bergs Agrar Aktiebolag
Visa allt om Bergs Agrar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 624 7 431 9 084 8 098 7 063 10 350 6 716 8 557 8 160 8 566
Övrig omsättning - - - 68 207 155 - - 170 820
Rörelseresultat (EBIT) 953 -715 195 -153 -409 761 -1 485 -1 382 -105 1 524
Resultat efter finansnetto 945 -754 31 -404 -708 474 -1 661 -1 623 -317 1 406
Årets resultat 945 -754 31 -289 -8 -6 -23 -9 -14 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 330 4 496 4 704 6 871 7 241 6 430 6 378 6 334 6 738 6 797
Omsättningstillgångar 4 260 3 875 5 146 4 554 4 259 4 979 3 359 3 704 3 655 3 998
Tillgångar 8 590 8 371 9 851 11 425 11 499 11 409 9 737 10 039 10 393 10 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 714 769 1 523 1 492 1 781 1 789 1 795 1 818 1 828 1 841
Obeskattade reserver 0 0 0 0 115 815 335 1 973 3 587 3 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 681 4 701 4 196 6 204 6 468 5 836 4 863 3 608 2 298 2 279
Kortfristiga skulder 2 195 2 900 4 132 3 729 3 136 2 969 2 744 2 640 2 681 2 786
Skulder och eget kapital 8 590 8 371 9 851 11 425 11 499 11 409 9 737 10 039 10 393 10 795
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 127 334 364 279 416 375 347 343 344 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 101 115 117 124 123 113 121 124 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 624 7 431 9 084 8 166 7 270 10 505 6 716 8 557 8 330 9 386
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 208 2 477 3 028 2 699 3 532 3 450 2 239 2 852 2 720 4 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 150 165 169 278 170 157 160 160 213
Rörelseresultat, EBITDA 1 115 -249 733 551 587 1 727 -590 -469 671 2 062
Nettoomsättningförändring -% -18,20% 12,18% 14,65% -31,76% 54,11% -21,51% 4,87% -4,74% -%
Du Pont-modellen 11,09% -8,53% 1,99% -1,33% -3,56% 6,68% -14,97% -13,75% -0,95% 14,15%
Vinstmarginal 26,30% -9,61% 2,16% -1,88% -5,79% 7,36% -21,71% -16,13% -1,21% 17,84%
Bruttovinstmarginal 49,70% 22,51% 33,42% 34,43% 39,13% 44,15% 30,55% 28,83% 38,00% 38,66%
Rörelsekapital/omsättning 56,98% 13,12% 11,16% 10,19% 15,90% 19,42% 9,16% 12,43% 11,94% 14,15%
Soliditet 19,95% 9,19% 15,46% 13,06% 16,23% 20,95% 20,97% 32,26% 42,44% 42,99%
Kassalikviditet 8,20% 38,21% 37,68% 44,57% 51,40% 42,94% 54,26% 49,36% 64,90% 62,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...