Visa allt om Flygservice Taxitransporter i Sverige Aktiebolag
Visa allt om Flygservice Taxitransporter i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 814 5 024 17 835 12 837 12 282 12 920 13 501 7 745 7 923
Övrig omsättning - 79 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 206 -896 -4 887 1 734 769 448 36 103 1 530
Resultat efter finansnetto -17 209 -897 -4 975 1 690 771 450 26 116 1 532
Årets resultat -17 1 600 -17 -4 081 1 244 569 322 14 66 1 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 398 3 244 190 474 785 1 056 1 042
Omsättningstillgångar 1 857 1 865 1 266 3 787 5 501 4 260 4 953 6 381 3 342 5 563
Tillgångar 1 857 1 865 1 266 5 184 8 745 4 450 5 427 7 166 4 398 6 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 838 1 855 254 271 1 845 1 971 1 402 1 080 1 066 1 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 10 1 012 4 913 5 994 2 480 4 026 6 086 3 332 5 001
Skulder och eget kapital 1 857 1 865 1 266 5 184 8 745 4 450 5 427 7 166 4 398 6 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 6 11 0 600 587 551 516 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 1 863 9 525 6 190 4 876 4 475 3 386 2 183 1 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 964 3 700 2 251 2 079 2 035 1 822 1 050 856
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 0 893 5 024 17 835 12 837 12 282 12 920 13 501 7 745 7 923
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 35 21 14 14 12 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 5 024 510 611 877 923 1 125 968 990
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 2 839 375 406 565 531 539 507 386
Rörelseresultat, EBITDA -18 206 -896 -4 502 2 376 1 112 785 386 450 1 820
Nettoomsättningförändring -100,00% -83,80% -71,83% 38,93% 4,52% -4,94% -4,30% 74,32% -2,25% -%
Du Pont-modellen -% 11,31% -70,46% -94,25% 19,85% 17,33% 8,29% 0,68% 2,66% 23,19%
Vinstmarginal -% 25,92% -17,75% -27,40% 13,52% 6,28% 3,48% 0,36% 1,51% 19,34%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 227,89% 5,06% -6,31% -3,84% 14,49% 7,17% 2,19% 0,13% 7,09%
Soliditet 98,98% 99,46% 20,06% 5,23% 21,10% 44,29% 25,83% 15,07% 24,24% 24,28%
Kassalikviditet 9 773,68% 18 650,00% 125,10% 77,08% 91,78% 171,77% 123,03% 104,85% 100,30% 111,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...