Visa allt om Holmer & Holmer Partnership AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 277 636 499 1 500 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 1 44 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 33 -38 116 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -66 33 -38 116 100 0 0 0 0 0
Årets resultat -66 33 -38 136 243 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 138 227 251 639 143 0 0 0 0 0
Tillgångar 138 227 251 639 243 0 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 144 111 274 243 0 0 0 0 0
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 13 0 43 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 70 140 322 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 138 227 251 639 243 0 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 79 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 14 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40 0 125 0 0 0 0 0 0
Omsättning 277 637 543 1 503 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 500 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 148 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -65 33 -38 116 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -56,45% 27,45% -66,73% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -47,10% 14,54% -15,14% 18,15% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -23,47% 5,19% -7,62% 7,73% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 18,77% 24,69% 16,83% 30,27% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 34,30% 24,69% 22,24% 21,13% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 36,96% 63,44% 44,22% 42,88% 100,00% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet 320,93% 324,29% 179,29% 198,45% -% -% -% -% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...