Visa allt om Knut Pers Support Aktiebolag
Visa allt om Knut Pers Support Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 607 853 362 100 0 0 23 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 294 491 233 92 -8 -20 -43 -46 -69 -71
Resultat efter finansnetto 2 907 379 -501 1 505 9 -19 -111 86 444 51
Årets resultat 2 783 198 -532 1 455 7 1 -80 40 483 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 454 8 618 8 572 2 298 810 810 1 683 1 743 1 752 1 255
Omsättningstillgångar 1 947 1 430 2 376 1 805 1 716 1 699 3 480 3 659 3 619 3 769
Tillgångar 12 401 10 048 10 948 4 102 2 526 2 509 5 162 5 401 5 371 5 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 797 5 013 6 316 3 311 2 196 2 189 3 455 3 655 3 707 3 313
Obeskattade reserver 295 220 117 136 108 108 254 285 260 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 3 273 3 343 3 273 0 0 0 0 302 0 0
Kortfristiga skulder 1 037 1 471 1 243 655 222 212 453 159 404 219
Skulder och eget kapital 12 401 10 048 10 948 4 102 2 526 2 509 5 162 5 401 5 371 5 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 46 - 0 0 0 35 20 40 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 14 4 0 0 0 11 14 12 5
Utdelning till aktieägare 4 000 0 1 500 150 340 0 0 120 92 89
Omsättning 607 853 362 100 0 0 23 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 853 362 - - - 23 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 60 26 - - - 46 34 52 35
Rörelseresultat, EBITDA 388 585 236 92 -8 -20 -43 -46 -69 -71
Nettoomsättningförändring -28,84% 135,64% 262,00% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 24,01% 4,96% 26,97% 37,08% -% -% -0,46% -% -% -%
Vinstmarginal 490,61% 58,38% 815,75% 1 521,00% -% -% -104,35% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 149,92% -4,81% 312,98% 1 150,00% -% -% 13 160,87% -% -% -%
Soliditet 64,73% 51,60% 58,52% 83,16% 90,09% 90,42% 70,56% 71,47% 72,50% 72,99%
Kassalikviditet 187,75% 97,21% 191,15% 275,57% 772,97% 801,42% 768,21% 2 301,26% 895,79% 1 721,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...