Visa allt om Vindoga AB
Visa allt om Vindoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 16 26 116 973 465 236 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 7 -16 22 623 243 130 -4 -15
Resultat efter finansnetto -5 -2 13 -7 38 623 243 130 -3 -15
Årets resultat -5 -2 166 31 20 343 134 83 -3 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 117 150 324 487 964 1 209 576 273 102 101
Tillgångar 117 150 324 487 964 1 209 576 273 102 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 110 267 251 370 500 287 153 70 73
Obeskattade reserver 0 0 0 201 253 243 87 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 40 57 34 341 466 202 94 31 28
Skulder och eget kapital 117 150 324 487 964 1 209 576 273 102 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 10 135 99 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 3 101 31 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 156 150 150 150 130 0 0 0
Omsättning 0 0 16 26 116 973 465 236 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 16 26 116 324 233 236 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 7 27 84 73 25 - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 7 -16 22 623 243 130 -4 -15
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -38,46% -77,59% -88,08% 109,25% 97,03% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,70% -0,82% 4,25% 51,53% 42,19% 47,62% -% -%
Vinstmarginal -% -% 75,00% -15,38% 35,34% 64,03% 52,26% 55,08% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 668,75% 1 742,31% 537,07% 76,36% 80,43% 75,85% -% -%
Soliditet 89,74% 73,33% 82,41% 81,96% 57,72% 56,17% 60,96% 62,90% 68,63% 72,28%
Kassalikviditet 900,00% 375,00% 568,42% 1 432,35% 282,70% 259,44% 285,15% 290,43% 329,03% 360,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...