Visa allt om Baljagården Aktiebolag
Visa allt om Baljagården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 38 47 26 44 203 1 756 1 193 1 148 1 594 1 442
Övrig omsättning - - 3 - 16 431 441 484 413 374
Rörelseresultat (EBIT) 7 23 24 25 153 -39 12 -65 57 -22
Resultat efter finansnetto 31 60 45 52 200 5 46 -38 108 20
Årets resultat 27 78 76 53 142 27 36 7 70 44
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 454 430 397 376 386 373 367 364 316 310
Omsättningstillgångar 93 74 104 149 799 896 859 836 915 772
Tillgångar 547 504 501 525 1 185 1 269 1 226 1 200 1 231 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 495 447 371 1 018 876 849 812 806 736
Obeskattade reserver 0 0 40 93 111 99 126 126 172 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 9 13 61 55 294 251 261 254 189
Skulder och eget kapital 547 504 501 525 1 185 1 269 1 226 1 200 1 231 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 47 29 44 219 2 187 1 634 1 632 2 007 1 816
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 23 24 35 163 -29 27 -50 62 -17
Nettoomsättningförändring -19,15% 80,77% -40,91% -78,33% -88,44% 47,19% 3,92% -27,98% 10,54% -%
Du Pont-modellen 5,67% 11,90% 8,98% 9,90% 16,79% 0,32% 3,67% -3,17% 8,85% 1,76%
Vinstmarginal 81,58% 127,66% 173,08% 118,18% 98,03% 0,23% 3,77% -3,31% 6,84% 1,32%
Bruttovinstmarginal 36,84% 63,83% 100,00% 100,00% 99,01% 69,53% 66,05% 50,44% 74,22% 54,37%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% 138,30% 350,00% 200,00% 366,50% 34,28% 50,96% 50,09% 41,47% 40,43%
Soliditet 90,13% 98,21% 95,45% 83,72% 92,81% 74,78% 76,82% 75,23% 75,54% 78,54%
Kassalikviditet 169,09% 644,44% 553,85% 198,36% 1 401,82% 294,90% 323,11% 302,68% 333,07% 367,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...