Visa allt om Aktiebolag Tomelilla Byggservice
Visa allt om Aktiebolag Tomelilla Byggservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - 3 020 2 665 2 412 3 221 5 209 6 741 4 133 5 180 5 598
Övrig omsättning - 143 70 - - - - - - 36
Rörelseresultat (EBIT) - 44 86 -267 380 -419 -70 63 30 89
Resultat efter finansnetto - 15 63 -288 354 -451 -88 47 27 81
Årets resultat - 15 63 -288 354 -443 -49 19 14 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 31 11 19 32 46 40 34 25 31
Omsättningstillgångar - 550 601 710 1 019 1 622 2 125 1 017 929 1 790
Tillgångar - 581 612 729 1 050 1 668 2 165 1 051 954 1 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -199 -215 -278 10 -344 99 148 130 191
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 8 46 30 22
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 49 96 0 68 0 26 80 0
Kortfristiga skulder - 781 777 910 1 040 1 944 2 058 830 715 1 608
Skulder och eget kapital - 581 612 729 1 050 1 668 2 165 1 051 954 1 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 96 361 275 347 402 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 066 1 196 1 025 886 1 129 1 043 918 822 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 274 335 260 286 476 441 457 443 427
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 3 163 2 735 2 412 3 221 5 209 6 741 4 133 5 180 5 634
Nyckeltal
Antal anställda - 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 007 888 804 805 1 302 1 685 1 033 1 295 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) - 450 513 428 319 504 455 443 425 416
Rörelseresultat, EBITDA - 52 94 -254 395 -405 -56 75 45 107
Nettoomsättningförändring -% 13,32% 10,49% -25,12% -38,16% -22,73% 63,10% -20,21% -7,47% -%
Du Pont-modellen -% 7,57% 14,05% -36,63% 36,76% -25,12% -3,23% 6,09% 3,14% 4,89%
Vinstmarginal -% 1,46% 3,23% -11,07% 11,98% -8,04% -1,04% 1,55% 0,58% 1,59%
Bruttovinstmarginal -% 74,21% 70,66% 71,43% 71,00% 50,30% 39,70% 61,43% 48,40% 46,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -7,65% -6,60% -8,29% -0,65% -6,18% 0,99% 4,52% 4,13% 3,25%
Soliditet -% -34,25% -35,13% -38,13% 0,95% -20,62% 4,85% 17,23% 15,89% 11,36%
Kassalikviditet -% 70,42% 77,35% 78,02% 87,69% 82,05% 90,72% 90,48% 118,46% 111,32%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...