Visa allt om LA MOVIDA, Tv&Filmproduktion Aktiebolag
Visa allt om LA MOVIDA, Tv&Filmproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 063 2 041 2 112 1 815 1 708 1 007 380 691 1 157 1 210
Övrig omsättning - - - - - 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 33 230 160 47 188 -190 -201 155 158
Resultat efter finansnetto 35 30 228 157 43 178 -199 -206 147 153
Årets resultat 27 17 170 144 43 178 -199 -206 99 108
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 26 15 15 15 20 28 38 87 116
Omsättningstillgångar 199 429 593 482 349 181 45 113 533 462
Tillgångar 221 455 608 497 364 201 73 151 619 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 78 274 255 110 68 -111 89 294 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 9 60 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 377 333 242 245 73 183 63 325 384
Skulder och eget kapital 221 455 608 497 364 201 73 151 619 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 258 82 215 200 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 369 1 244 1 122 1 017 1 044 115 35 16 17 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 190 430 352 309 298 180 138 172 168 209
Utdelning till aktieägare 0 0 174 150 0 0 0 0 50 0
Omsättning 1 063 2 041 2 112 1 815 1 708 1 025 380 691 1 157 1 210
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 532 680 704 605 569 336 380 691 1 157 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 571 528 467 463 197 262 419 406 582
Rörelseresultat, EBITDA 46 33 230 160 52 196 -180 -153 211 201
Nettoomsättningförändring -47,92% -3,36% 16,36% 6,26% 69,61% 165,00% -45,01% -40,28% -4,38% -%
Du Pont-modellen 19,46% 7,25% 37,83% 32,19% 12,91% 93,53% -260,27% -132,45% 25,04% 27,29%
Vinstmarginal 4,05% 1,62% 10,89% 8,82% 2,75% 18,67% -50,00% -28,94% 13,40% 13,06%
Bruttovinstmarginal 96,90% 98,24% 98,39% 100,00% 98,07% 96,23% 85,53% 74,82% 82,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,71% 2,55% 12,31% 13,22% 6,09% 10,72% -36,32% 7,24% 17,98% 6,45%
Soliditet 47,06% 17,14% 45,07% 51,31% 30,22% 33,83% -152,05% 58,94% 47,50% 33,85%
Kassalikviditet 170,09% 113,79% 178,08% 199,17% 142,45% 247,95% 24,59% 179,37% 164,00% 120,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...