Visa allt om LA MOVIDA, Tv&Filmproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 041 2 112 1 815 1 708 1 007 380 691 1 157 1 210 1 268
Övrig omsättning - - - - 18 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 230 160 47 188 -190 -201 155 158 103
Resultat efter finansnetto 30 228 157 43 178 -199 -206 147 153 92
Årets resultat 17 170 144 43 178 -199 -206 99 108 63
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 15 15 15 20 28 38 87 116 145
Omsättningstillgångar 429 593 482 349 181 45 113 533 462 278
Tillgångar 455 608 497 364 201 73 151 619 579 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 274 255 110 68 -111 89 294 196 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 9 60 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 377 333 242 245 73 183 63 325 384 335
Skulder och eget kapital 455 608 497 364 201 73 151 619 579 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 258 82 215 200 370 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 244 1 122 1 017 1 044 115 35 16 17 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 430 352 309 298 180 138 172 168 209 213
Utdelning till aktieägare 0 174 150 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 2 041 2 112 1 815 1 708 1 025 380 691 1 157 1 210 1 268
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 680 704 605 569 336 380 691 1 157 1 210 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 528 467 463 197 262 419 406 582 675
Rörelseresultat, EBITDA 33 230 160 52 196 -180 -153 211 201 159
Nettoomsättningförändring -3,36% 16,36% 6,26% 69,61% 165,00% -45,01% -40,28% -4,38% -4,57% -%
Du Pont-modellen 7,25% 37,83% 32,19% 12,91% 93,53% -260,27% -132,45% 25,04% 27,29% 24,35%
Vinstmarginal 1,62% 10,89% 8,82% 2,75% 18,67% -50,00% -28,94% 13,40% 13,06% 8,12%
Bruttovinstmarginal 98,24% 98,39% 100,00% 98,07% 96,23% 85,53% 74,82% 82,89% 100,00% 94,40%
Rörelsekapital/omsättning 2,55% 12,31% 13,22% 6,09% 10,72% -36,32% 7,24% 17,98% 6,45% -4,50%
Soliditet 17,14% 45,07% 51,31% 30,22% 33,83% -152,05% 58,94% 47,50% 33,85% 20,57%
Kassalikviditet 113,79% 178,08% 199,17% 142,45% 247,95% 24,59% 179,37% 164,00% 120,31% 82,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...