Visa allt om AL Maskingrafiska i Åled Aktiebolag
Visa allt om AL Maskingrafiska i Åled Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 770 736 718 886 1 706 2 521 1 896 3 314 6 619 6 694
Övrig omsättning - - - 4 105 253 13 234 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 48 54 -1 -110 -16 -30 -468 -448 167 587
Resultat efter finansnetto 40 43 -21 -130 -35 -47 -493 -462 169 -2 150
Årets resultat 30 28 12 0 1 0 -4 -8 240 -2 404
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 782 813 867 922 977 1 038 1 105 1 175 1 266 1 339
Omsättningstillgångar 85 139 243 420 432 516 665 944 3 331 1 851
Tillgångar 867 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 633 706 694 693 692 692 697 955 815
Obeskattade reserver 13 13 8 45 180 220 270 763 1 223 1 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 290 305 398 604 536 642 809 659 2 420 963
Skulder och eget kapital 867 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 115 25 125 225 170 387 370 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 177 47 0 188 633 890 761 1 075 1 167 1 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 48 21 62 103 307 487 - 627 706 697
Utdelning till aktieägare 425 100 100 0 0 0 0 0 250 100
Omsättning 770 736 718 890 1 811 2 774 1 909 3 548 6 678 6 694
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 5 7 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 736 718 886 341 360 271 414 827 956
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 68 215 280 209 227 179 265 289 364
Rörelseresultat, EBITDA 108 109 54 -55 45 38 -398 -357 271 821
Nettoomsättningförändring 4,62% 2,51% -18,96% -48,07% -32,33% 32,96% -42,79% -49,93% -1,12% -%
Du Pont-modellen 5,54% 5,67% -0,09% -8,12% -1,14% -1,93% -26,33% -21,05% 4,18% 18,87%
Vinstmarginal 6,23% 7,34% -0,14% -12,30% -0,94% -1,19% -24,58% -13,46% 2,90% 8,99%
Bruttovinstmarginal 91,69% 79,21% 89,14% 92,89% 87,63% 82,63% 91,40% 76,92% 52,61% 63,44%
Rörelsekapital/omsättning -26,62% -22,55% -21,59% -20,77% -6,10% -5,00% -7,59% 8,60% 13,76% 13,27%
Soliditet 66,22% 67,56% 64,11% 54,33% 58,60% 54,96% 50,34% 59,43% 39,93% 57,44%
Kassalikviditet 2,76% 7,54% 21,11% 38,08% 47,20% 56,39% 60,20% 127,01% 22,64% 185,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...