Visa allt om AL Maskingrafiska i Åled Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 736 718 886 1 706 2 521 1 896 3 314 6 619 6 694 3 661
Övrig omsättning - - 4 105 253 13 234 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 -1 -110 -16 -30 -468 -448 167 587 302
Resultat efter finansnetto 43 -21 -130 -35 -47 -493 -462 169 -2 150 295
Årets resultat 28 12 0 1 0 -4 -8 240 -2 404 274
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 813 867 922 977 1 038 1 105 1 175 1 266 1 339 1 540
Omsättningstillgångar 139 243 420 432 516 665 944 3 331 1 851 3 839
Tillgångar 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190 5 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 633 706 694 693 692 692 697 955 815 3 308
Obeskattade reserver 13 8 45 180 220 270 763 1 223 1 413 1 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 398 604 536 642 809 659 2 420 963 761
Skulder och eget kapital 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190 5 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 115 25 125 225 170 387 370 375 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 47 0 188 633 890 761 1 075 1 167 1 317 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 21 62 103 307 487 - 627 706 697 465
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 250 100 89
Omsättning 736 718 890 1 811 2 774 1 909 3 548 6 678 6 694 3 661
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 5 7 7 8 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 736 718 886 341 360 271 414 827 956 732
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 215 280 209 227 179 265 289 364 341
Rörelseresultat, EBITDA 109 54 -55 45 38 -398 -357 271 821 527
Nettoomsättningförändring 2,51% -18,96% -48,07% -32,33% 32,96% -42,79% -49,93% -1,12% 82,85% -%
Du Pont-modellen 5,67% -0,09% -8,12% -1,14% -1,93% -26,33% -21,05% 4,18% 18,87% 5,61%
Vinstmarginal 7,34% -0,14% -12,30% -0,94% -1,19% -24,58% -13,46% 2,90% 8,99% 8,25%
Bruttovinstmarginal 79,21% 89,14% 92,89% 87,63% 82,63% 91,40% 76,92% 52,61% 63,44% 84,43%
Rörelsekapital/omsättning -22,55% -21,59% -20,77% -6,10% -5,00% -7,59% 8,60% 13,76% 13,27% 84,08%
Soliditet 67,56% 64,11% 54,33% 58,60% 54,96% 50,34% 59,43% 39,93% 57,44% 79,03%
Kassalikviditet 7,54% 21,11% 38,08% 47,20% 56,39% 60,20% 127,01% 22,64% 185,15% 496,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...