Visa allt om Bjuvs Buss & Taxi Aktiebolag
Visa allt om Bjuvs Buss & Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 51 86 120 117 204 2 188 2 858 2 490 3 867
Övrig omsättning - - 70 - - - 48 - 222 179
Rörelseresultat (EBIT) -16 -12 68 17 -3 -8 120 217 99 -147
Resultat efter finansnetto -16 -13 68 20 7 1 126 219 76 -119
Årets resultat 0 1 38 10 5 -1 72 202 76 -119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 895 895 895 895 495 495 495 495 638 758
Omsättningstillgångar 57 98 155 61 447 531 716 662 285 429
Tillgångar 952 993 1 050 956 942 1 026 1 211 1 157 923 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 708 807 770 760 754 826 789 587 511
Obeskattade reserver 22 39 54 36 30 30 30 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 18 262
Kortfristiga skulder 222 246 189 151 152 241 356 368 317 414
Skulder och eget kapital 952 993 1 050 956 942 1 026 1 211 1 157 923 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 390 339 274 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 50 2 1 0 0 725 925 901 1 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 8 4 5 3 15 54 449 497 511 723
Utdelning till aktieägare 100 0 100 0 0 0 70 35 0 0
Omsättning 0 51 156 120 117 204 2 236 2 858 2 712 4 046
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 51 86 120 117 204 438 572 623 773
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 50 7 4 15 54 313 359 414 566
Rörelseresultat, EBITDA -16 -12 68 17 -3 -8 120 360 244 117
Nettoomsättningförändring -100,00% -40,70% -28,33% 2,56% -42,65% -90,68% -23,44% 14,78% -35,61% -%
Du Pont-modellen -% -1,21% 6,48% 2,09% 0,74% 0,10% 10,57% 19,62% 11,16% -6,66%
Vinstmarginal -% -23,53% 79,07% 16,67% 5,98% 0,49% 5,85% 7,94% 4,14% -2,04%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -290,20% -39,53% -75,00% 252,14% 142,16% 16,45% 10,29% -1,29% 0,39%
Soliditet 76,17% 74,36% 80,87% 83,32% 83,03% 75,64% 70,03% 68,19% 63,60% 43,09%
Kassalikviditet 25,68% 39,84% 82,01% 40,40% 294,08% 220,33% 201,12% 179,89% 89,91% 103,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...