Visa allt om Arne Andersson Snickerier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 414 435 407 449 425 405 411 396 474 485
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 4 16 50 50 92 131 7 35 212
Resultat efter finansnetto -1 3 15 49 49 87 111 -21 7 181
Årets resultat 1 2 11 49 49 87 111 -21 7 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Omsättningstillgångar 202 208 172 161 98 54 82 167 149 188
Tillgångar 202 208 172 161 98 54 82 167 150 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 114 112 101 52 3 -85 -196 -176 -183
Obeskattade reserver 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 114 318 255 251
Kortfristiga skulder 87 91 57 60 46 49 52 44 70 124
Skulder och eget kapital 202 208 172 161 98 54 82 167 150 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 257 258 237 170 157 234 276 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 275 292 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 106 112 98 100 93 72 68 93 105 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 414 438 407 449 425 405 411 396 474 485
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 414 435 407 449 425 405 411 396 474 485
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 404 360 358 330 242 225 327 384 215
Rörelseresultat, EBITDA 0 4 16 50 50 92 131 8 39 220
Nettoomsättningförändring -4,83% 6,88% -9,35% 5,65% 4,94% -1,46% 3,79% -16,46% -2,27% -%
Du Pont-modellen 0,00% 1,92% 9,30% 31,06% 51,02% 170,37% 159,76% 4,19% 23,33% 109,84%
Vinstmarginal 0,00% 0,92% 3,93% 11,14% 11,76% 22,72% 31,87% 1,77% 7,38% 43,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,54% 95,45% 100,00% 99,79%
Rörelsekapital/omsättning 27,78% 26,90% 28,26% 22,49% 12,24% 1,23% 7,30% 31,06% 16,67% 13,20%
Soliditet 56,93% 55,93% 66,48% 62,73% 53,06% 5,56% -103,66% -117,37% -117,33% -94,82%
Kassalikviditet 232,18% 228,57% 301,75% 268,33% 213,04% 110,20% 109,62% 309,09% 142,86% 112,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...