Visa allt om Arne Andersson Snickerier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 435 407 449 425 405 411 396 474 485 359
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 16 50 50 92 131 7 35 212 128
Resultat efter finansnetto 3 15 49 49 87 111 -21 7 181 73
Årets resultat 2 11 49 49 87 111 -21 7 181 73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13
Omsättningstillgångar 208 172 161 98 54 82 167 149 188 126
Tillgångar 208 172 161 98 54 82 167 150 193 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 112 101 52 3 -85 -196 -176 -183 -364
Obeskattade reserver 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 114 318 255 251 347
Kortfristiga skulder 91 57 60 46 49 52 44 70 124 155
Skulder och eget kapital 208 172 161 98 54 82 167 150 193 139
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 257 258 237 170 157 234 276 151 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 112 98 100 93 72 68 93 105 64 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 438 407 449 425 405 411 396 474 485 359
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 435 407 449 425 405 411 396 474 485 359
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 360 358 330 242 225 327 384 215 90
Rörelseresultat, EBITDA 4 16 50 50 92 131 8 39 220 140
Nettoomsättningförändring 6,88% -9,35% 5,65% 4,94% -1,46% 3,79% -16,46% -2,27% 35,10% -%
Du Pont-modellen 1,92% 9,30% 31,06% 51,02% 170,37% 159,76% 4,19% 23,33% 109,84% 92,81%
Vinstmarginal 0,92% 3,93% 11,14% 11,76% 22,72% 31,87% 1,77% 7,38% 43,71% 35,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,54% 95,45% 100,00% 99,79% 89,69%
Rörelsekapital/omsättning 26,90% 28,26% 22,49% 12,24% 1,23% 7,30% 31,06% 16,67% 13,20% -8,08%
Soliditet 55,93% 66,48% 62,73% 53,06% 5,56% -103,66% -117,37% -117,33% -94,82% -261,87%
Kassalikviditet 228,57% 301,75% 268,33% 213,04% 110,20% 109,62% 309,09% 142,86% 112,10% 49,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...