Visa allt om Mäster Jacobs Bagerikonsult i Västerås Aktiebolag
Visa allt om Mäster Jacobs Bagerikonsult i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 390 4 799 5 158 4 938 5 005 5 282 5 267 5 621 5 536 5 369
Övrig omsättning 219 6 - 31 - 148 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -41 -5 -44 68 -12 -161 7 33 121
Resultat efter finansnetto -123 -40 -4 -42 71 -11 -158 17 37 119
Årets resultat -123 -40 -8 -38 55 -25 -1 90 94 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 95 24 2 7 11 16 24 11 19
Omsättningstillgångar 590 618 871 886 986 1 022 957 1 161 1 347 1 454
Tillgångar 664 713 896 888 992 1 033 973 1 185 1 359 1 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 225 265 273 311 256 281 372 375 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 0 0 157 268 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 562 488 631 615 671 777 692 656 716 735
Skulder och eget kapital 664 713 896 888 992 1 033 973 1 185 1 359 1 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 929 910 783 812 812 824 816 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 181 1 936 1 043 1 050 1 070 1 140 1 157 1 203 1 163 1 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 806 736 792 781 793 807 758 773 776 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 85 85
Omsättning 4 609 4 805 5 158 4 969 5 005 5 430 5 267 5 621 5 536 5 369
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 732 800 860 823 715 755 752 803 791 767
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 452 466 453 383 420 389 413 402 379
Rörelseresultat, EBITDA -102 -32 -2 -39 73 -7 -153 17 41 140
Nettoomsättningförändring -8,52% -6,96% 4,46% -1,34% -5,24% 0,28% -6,30% 1,54% 3,11% -%
Du Pont-modellen -18,52% -5,75% -0,45% -4,73% 7,16% -1,06% -16,14% 1,77% 3,38% 8,62%
Vinstmarginal -2,80% -0,85% -0,08% -0,85% 1,42% -0,21% -2,98% 0,37% 0,83% 2,37%
Bruttovinstmarginal 74,01% 76,37% 74,68% 74,77% 76,42% 75,80% 70,31% 70,95% 71,13% 70,27%
Rörelsekapital/omsättning 0,64% 2,71% 4,65% 5,49% 6,29% 4,64% 5,03% 8,98% 11,40% 13,39%
Soliditet 15,36% 31,56% 29,58% 30,74% 32,09% 24,78% 28,88% 40,93% 41,79% 43,03%
Kassalikviditet 92,88% 104,71% 123,93% 125,53% 129,06% 118,40% 119,22% 150,61% 162,85% 175,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...