Visa allt om Liquid Keep AB
Visa allt om Liquid Keep AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 309 281 233 215 172 228 2 419 5 641
Övrig omsättning - 42 62 53 37 90 209 262 1 203 -
Rörelseresultat (EBIT) -166 -15 177 46 47 -52 -1 011 -434 400 -73
Resultat efter finansnetto -166 -11 186 62 63 -47 -980 -320 265 989
Årets resultat -166 -11 186 62 63 -47 -980 -320 263 989
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 333 2 405
Omsättningstillgångar 309 466 771 788 826 782 1 073 2 040 3 227 2 135
Tillgångar 309 466 771 788 826 782 1 073 2 040 3 560 4 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 284 450 760 774 812 749 796 1 776 2 596 2 333
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 6 0 0 1 0 211 228 123 1 175
Kortfristiga skulder 3 10 10 14 13 33 66 36 841 1 031
Skulder och eget kapital 309 466 771 788 826 782 1 073 2 040 3 560 4 540
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 385 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 10 364 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 2 171 302
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 100 0 0 0 500 0
Omsättning 0 44 371 334 270 305 381 490 3 622 5 641
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 806 1 880
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 307 444
Rörelseresultat, EBITDA -166 -15 177 50 47 -52 -1 011 -434 513 195
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,35% 9,96% 20,60% 8,37% 25,00% -24,56% -90,57% -57,12% -%
Du Pont-modellen -% -2,15% 24,12% 7,87% 7,75% -6,01% -91,24% -15,69% 11,66% 26,15%
Vinstmarginal -% -500,00% 60,19% 22,06% 27,47% -21,86% -569,19% -140,35% 17,16% 21,04%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 67,96% 52,31% 52,79% 43,26% 29,65% -146,05% 56,35% 56,14%
Rörelsekapital/omsättning -% 22 800,00% 246,28% 275,44% 348,93% 348,37% 585,47% 878,95% 98,64% 19,57%
Soliditet 91,91% 96,57% 98,57% 98,22% 98,31% 95,78% 74,18% 87,06% 72,92% 51,39%
Kassalikviditet 10 300,00% 4 660,00% 7 710,00% 4 757,14% 6 353,85% 2 369,70% 1 625,76% 5 666,67% 380,74% 126,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...