Visa allt om Bullseye AB
Visa allt om Bullseye AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 106 1 067 952 999 1 300 1 693 1 637 1 437 1 732 2 028
Övrig omsättning - - 43 84 12 69 113 256 44 1
Rörelseresultat (EBIT) 43 -34 72 -5 -33 -34 -109 162 -109 -3
Resultat efter finansnetto 39 -48 63 -15 -52 -45 -126 130 -143 -27
Årets resultat 39 -48 63 -15 -52 -45 -86 85 -69 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 54 507 586 558 478 806 701
Omsättningstillgångar 350 384 450 430 346 496 505 716 862 761
Tillgångar 350 384 450 484 853 1 082 1 063 1 194 1 669 1 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 176 224 160 525 577 632 718 633 701
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 2 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 27 62 25 0 0 8 33 345 315
Kortfristiga skulder 130 181 165 299 327 505 423 403 689 369
Skulder och eget kapital 350 384 450 484 853 1 082 1 063 1 194 1 669 1 462
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 163 151 149 221 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 151 161 191 105 84 0 0 0 0 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 50 60 33 27 52 48 48 66 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 350 0 10 0 0 0
Omsättning 1 106 1 067 995 1 083 1 312 1 762 1 750 1 693 1 776 2 029
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 106 1 067 952 999 1 300 1 693 1 637 1 437 1 732 2 028
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 218 259 140 116 235 211 213 303 337
Rörelseresultat, EBITDA 43 -34 85 23 46 72 9 243 -5 72
Nettoomsättningförändring 3,66% 12,08% -4,70% -23,15% -23,21% 3,42% 13,92% -17,03% -14,60% -%
Du Pont-modellen 12,29% -8,85% 16,00% -1,03% -3,87% -2,50% -10,16% 13,74% -6,47% -0,21%
Vinstmarginal 3,89% -3,19% 7,56% -0,50% -2,54% -1,59% -6,60% 11,41% -6,24% -0,15%
Bruttovinstmarginal 32,64% 33,36% 49,26% 37,84% 36,31% 34,08% 27,61% 44,89% 37,99% 40,63%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 19,03% 29,94% 13,11% 1,46% -0,53% 5,01% 21,78% 9,99% 19,33%
Soliditet 61,43% 45,83% 49,78% 33,06% 61,55% 53,33% 59,45% 62,55% 38,01% 51,74%
Kassalikviditet 43,85% 33,70% 65,45% 62,54% 36,09% 41,78% 42,32% 87,10% 61,68% 94,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...