Visa allt om Propoint Marine Electronics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 7 102
Övrig omsättning - - - - - - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -10 -19 35
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -1 0 -1 6 -11 -59 34
Årets resultat -1 -1 -1 -1 20 -1 0 -1 -59 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110
Omsättningstillgångar 94 95 95 96 97 77 78 85 92 54
Tillgångar 94 95 95 96 97 77 78 85 98 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 89 90 91 92 72 73 73 74 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5 5 11 25 32
Skulder och eget kapital 94 95 95 96 97 77 78 85 98 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 6 0 7 102
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -4 -15 39
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -93,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -19,39% 21,21%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -271,43% 34,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 63,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 957,14% 21,57%
Soliditet 94,68% 93,68% 94,74% 94,79% 94,85% 93,51% 93,59% 85,88% 75,51% 80,61%
Kassalikviditet 1 880,00% 1 900,00% 1 900,00% 1 920,00% 1 940,00% 1 540,00% 1 560,00% 772,73% 368,00% 168,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...