Visa allt om Punch Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Punch Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 478 432 333 426 432 557 294 691 788 601
Övrig omsättning - - 14 - 28 - 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -215 -274 -370 -422 -505 -846 -1 061 -1 465 -1 290 -921
Resultat efter finansnetto -215 -274 -370 -422 -504 -844 -1 061 -1 465 -1 285 -916
Årets resultat -215 -274 -370 -422 -504 -844 -1 061 -1 465 -1 285 -916
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 305 5 599 5 893 6 187 6 533 6 949 7 820 7 993 8 708 8 430
Omsättningstillgångar 374 289 230 174 214 299 250 982 466 474
Tillgångar 5 679 5 888 6 122 6 361 6 747 7 247 8 071 8 975 9 173 8 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 109 133 103 101 145 189 150 115 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 467 5 692 5 942 6 192 6 567 7 027 7 827 8 659 8 974 8 414
Kortfristiga skulder 93 86 47 66 80 76 55 166 84 390
Skulder och eget kapital 5 679 5 888 6 122 6 361 6 747 7 247 8 071 8 975 9 173 8 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 96 106 93 107 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 10 11 9 10 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 478 432 347 426 460 557 358 691 788 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 478 432 333 426 432 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 114 106 117 102 117 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 79 20 -76 -75 3 260 25 -159 -488 -358 -217
Nettoomsättningförändring 10,65% 29,73% -21,83% -1,39% -22,44% 89,46% -57,45% -12,31% 31,11% -%
Du Pont-modellen -3,79% -4,65% -6,04% -6,63% -7,47% -11,65% -13,15% -16,32% -14,01% -10,29%
Vinstmarginal -44,98% -63,43% -111,11% -99,06% -116,67% -151,53% -360,88% -212,01% -163,07% -152,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -53,76% -76,62% -121,90% -361,22% -199,57% -153,05% -137,27%
Rörelsekapital/omsättning 58,79% 46,99% 54,95% 25,35% 31,02% 40,04% 66,33% 118,09% 48,48% 13,98%
Soliditet 2,10% 1,85% 2,17% 1,62% 1,50% 2,00% 2,34% 1,67% 1,25% 1,12%
Kassalikviditet 402,15% 336,05% 489,36% 263,64% 267,50% 393,42% 454,55% 591,57% 554,76% 121,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...