Visa allt om Skara Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 300 132 175 142 939 139 454 131 196 138 767 125 056 116 405 110 904 103 680
Övrig omsättning 17 725 15 046 12 942 14 173 15 945 11 904 16 344 10 966 11 290 11 604
Rörelseresultat (EBIT) 26 080 23 917 23 076 19 646 20 061 16 978 20 889 15 643 14 565 11 950
Resultat efter finansnetto 21 435 18 398 15 949 12 471 12 868 10 865 14 542 7 886 6 774 6 663
Årets resultat 348 1 572 651 -342 552 -32 370 3 293 778 1 012
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 323 052 330 472 340 891 334 900 323 167 321 806 327 149 323 149 313 462 298 694
Omsättningstillgångar 72 944 85 482 50 508 77 206 43 113 51 636 44 895 40 810 40 461 34 680
Tillgångar 395 996 415 954 391 399 412 106 366 280 373 442 372 044 363 959 353 923 333 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 901 22 553 23 416 24 969 24 016 25 477 26 964 28 048 25 770 27 045
Obeskattade reserver 177 108 158 408 143 846 130 645 117 373 104 904 93 664 79 269 74 818 68 743
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 165 100 195 308 195 516 217 724 195 932 196 140 197 848 199 556 201 014 176 972
Kortfristiga skulder 30 887 39 685 28 621 38 768 28 959 46 921 53 568 57 086 52 321 60 614
Skulder och eget kapital 395 996 415 954 391 399 412 106 366 280 373 442 372 044 363 959 353 923 333 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 964 881 938 933 863 847 957 772 804 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 14 795 14 294 15 090 14 530 13 664 12 921 12 935 12 220 12 238 12 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 153 4 628 7 159 6 737 8 225 7 303 7 113 7 629 6 655 6 524
Utdelning till aktieägare 0 0 2 357 2 204 0 0 0 0 0 0
Omsättning 152 025 147 221 155 881 153 627 147 141 150 671 141 400 127 371 122 194 115 284
Nyckeltal
Antal anställda 39 38 39 38 38 37 38 37 38 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 444 3 478 3 665 3 670 3 453 3 750 3 291 3 146 2 919 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 585 616 600 618 586 568 584 538 124
Rörelseresultat, EBITDA 51 282 48 370 45 474 45 187 41 433 38 948 42 630 36 685 34 379 29 266
Nettoomsättningförändring 1,61% -7,53% 2,50% 6,29% -5,46% 10,96% 7,43% 4,96% 6,97% -%
Du Pont-modellen 6,90% 6,20% 6,20% 5,10% 5,84% 4,83% 5,91% 5,15% 4,44% 4,04%
Vinstmarginal 20,33% 19,52% 16,98% 15,06% 16,31% 12,99% 17,58% 16,09% 14,18% 13,00%
Bruttovinstmarginal 65,80% 65,18% 66,60% 65,95% 66,51% 63,23% 68,12% 70,03% 69,16% 65,83%
Rörelsekapital/omsättning 31,32% 34,65% 15,31% 27,56% 10,79% 3,40% -6,94% -13,98% -10,69% -25,01%
Soliditet 40,67% 35,13% 34,65% 29,42% 30,17% 27,53% 25,80% 23,39% 22,50% 22,96%
Kassalikviditet 225,71% 207,95% 169,45% 187,25% 133,50% 103,72% 79,06% 67,26% 73,93% 54,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...