Visa allt om Hinneryds Färg o Måleri Aktiebolag
Visa allt om Hinneryds Färg o Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 913 1 107 2 042 2 215 2 723 2 876 2 753 2 727 2 671
Övrig omsättning 72 306 15 - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 15 292 34 -14 104 233 72 138 130 24
Resultat efter finansnetto 15 292 34 -5 56 208 137 8 96 14
Årets resultat 9 227 134 1 5 107 107 -26 36 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 69 165 188 468 484 395 515 454
Omsättningstillgångar 312 705 523 835 971 810 662 685 812 709
Tillgångar 312 705 591 1 000 1 159 1 279 1 145 1 080 1 327 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 347 439 545 785 860 793 726 787 751
Obeskattade reserver 4 0 0 138 145 117 63 49 56 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 51 92
Kortfristiga skulder 178 358 152 317 229 302 290 305 433 298
Skulder och eget kapital 312 705 591 1 000 1 159 1 279 1 145 1 080 1 327 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 315 0 0 600 625 575 596 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 294 0 601 550 98 117 117 106 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 130 - - - - - -
Sociala kostnader 0 85 82 156 185 263 291 284 273 245
Utdelning till aktieägare 0 227 319 240 240 80 40 40 35 0
Omsättning 96 1 219 1 122 2 042 2 215 2 723 2 876 2 753 2 727 2 711
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 913 1 107 1 021 1 108 908 959 918 909 890
Personalkostnader per anställd (tkr) - 378 397 379 368 315 332 312 312 291
Rörelseresultat, EBITDA 15 292 43 2 130 259 99 171 159 54
Nettoomsättningförändring -97,37% -17,52% -45,79% -7,81% -18,66% -5,32% 4,47% 0,95% 2,10% -%
Du Pont-modellen 4,81% 50,78% 6,43% 0,10% 9,49% 18,22% 12,05% 13,15% 10,02% 2,15%
Vinstmarginal 62,50% 39,21% 3,43% 0,05% 4,97% 8,56% 4,80% 5,16% 4,88% 0,94%
Bruttovinstmarginal -170,83% 59,36% 57,09% 50,20% 50,52% 54,43% 47,64% 50,60% 50,39% 46,50%
Rörelsekapital/omsättning 558,33% 38,01% 33,51% 25,37% 33,50% 18,66% 12,93% 13,80% 13,90% 15,39%
Soliditet 42,67% 49,22% 74,28% 64,67% 76,95% 73,98% 73,31% 70,49% 62,35% 65,93%
Kassalikviditet 175,28% 182,68% 290,13% 215,14% 320,52% 151,66% 131,38% 115,41% 116,17% 127,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...