Visa allt om GW-Gruppen Aktiebolag
Visa allt om GW-Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 2 697 3 410 5 393 3 595
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 173 338 272 334 103 -4 236 67 144
Resultat efter finansnetto 130 175 344 281 338 113 2 274 94 161
Årets resultat 199 149 250 154 281 79 0 176 176 289
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 21 11 0 4
Omsättningstillgångar 871 1 259 1 284 1 226 961 1 197 1 256 1 468 2 458 2 669
Tillgångar 871 1 259 1 284 1 226 964 1 203 1 277 1 479 2 458 2 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 535 735 635 481 413 334 904 1 027 1 151
Obeskattade reserver 247 372 390 368 297 342 342 342 309 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 352 159 223 186 448 601 233 1 122 1 055
Skulder och eget kapital 871 1 259 1 284 1 226 964 1 203 1 277 1 479 2 458 2 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 61 146 593 540 463 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 20 70 128 44 0 0 0 0 245 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 12 14 26 28 24 65 170 194 305 295
Utdelning till aktieägare 160 170 350 150 0 0 0 570 300 300
Omsättning 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 2 697 3 410 5 393 3 595
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 1 349 1 705 1 798 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) 33 91 170 119 106 282 414 424 363 286
Rörelseresultat, EBITDA 130 173 338 275 337 109 2 239 71 152
Nettoomsättningförändring -43,01% -59,82% 174,02% -17,41% -7,14% -50,69% -20,91% -36,77% 50,01% -%
Du Pont-modellen 14,93% 13,90% 26,95% 22,92% 35,06% 9,39% 0,16% 18,80% 3,99% 6,10%
Vinstmarginal 20,31% 15,58% 12,38% 27,55% 27,37% 8,50% 0,07% 8,15% 1,82% 4,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,72% 80,77% 40,25% 98,33% 62,75% 56,32% 24,29% 36,22% 24,77% 44,90%
Soliditet 86,87% 65,54% 80,93% 73,92% 72,60% 55,28% 45,89% 77,77% 50,83% 55,64%
Kassalikviditet 1 451,67% 357,67% 807,55% 549,78% 516,67% 267,19% 208,99% 630,04% 219,07% 252,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...