Visa allt om Sågens El Aktiebolag
Visa allt om Sågens El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 596 1 098 589 396 1 029 681 497 468 801 707
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -167 124 77 -96 82 140 105 138 23 -71
Resultat efter finansnetto -167 124 76 -97 82 140 105 138 23 -72
Årets resultat -167 124 76 -97 -9 103 76 134 23 -72
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 18 5 9 7 10 13 17 37 129
Omsättningstillgångar 114 529 199 177 391 363 342 360 344 292
Tillgångar 143 547 204 186 398 373 355 377 381 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 259 134 59 134 244 240 265 131 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 42 175 211
Kortfristiga skulder 86 288 69 127 263 130 108 70 76 102
Skulder och eget kapital 143 547 204 186 398 373 355 377 381 421
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 1 50 92
Utdelning till aktieägare 0 25 0 0 0 100 100 100 0 0
Omsättning 596 1 098 589 396 1 029 681 497 468 801 707
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 596 1 098 - - - - - 468 801 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 - - - - - - 32 51 243
Rörelseresultat, EBITDA -162 127 81 -93 85 143 112 150 58 -14
Nettoomsättningförändring -45,72% 86,42% 48,74% -61,52% 51,10% 37,02% 6,20% -41,57% 13,30% -%
Du Pont-modellen -116,78% 22,67% 37,75% -51,61% 20,60% 37,53% 29,58% 36,60% 6,04% -16,63%
Vinstmarginal -28,02% 11,29% 13,07% -24,24% 7,97% 20,56% 21,13% 29,49% 2,87% -9,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 65,85% 73,85% 18,18% 51,02% 46,84% 61,57% 63,89% 43,20% 64,92%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 21,95% 22,07% 12,63% 12,44% 34,21% 47,08% 61,97% 33,46% 26,87%
Soliditet 39,86% 47,35% 65,69% 31,72% 33,67% 65,42% 67,61% 70,29% 34,38% 25,65%
Kassalikviditet 132,56% 183,68% 288,41% 139,37% 148,67% 279,23% 316,67% 514,29% 452,63% 286,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...