Visa allt om Hagge Såg Aktiebolag
Visa allt om Hagge Såg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 594 931 962 3 215 5 783 7 869 10 563 14 428 9 542 18 828
Övrig omsättning 343 - 764 - 25 - 204 101 - -
Rörelseresultat (EBIT) -499 -358 -131 -387 175 463 1 266 1 932 -2 360 -1 749
Resultat efter finansnetto -496 -339 -241 -499 32 318 1 078 1 652 -2 673 -2 278
Årets resultat 244 306 296 190 45 62 779 998 -1 814 3 042
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 879 4 496 12 743 13 417 14 363 15 215 13 462 14 441 15 390 18 615
Omsättningstillgångar 4 808 3 899 2 805 2 587 3 718 2 172 4 524 4 922 2 882 15 359
Tillgångar 8 687 8 395 15 548 16 004 18 081 17 387 17 986 19 363 18 272 33 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 846 7 602 10 937 10 641 10 451 10 406 10 173 9 394 8 396 21 550
Obeskattade reserver 623 623 838 1 445 2 313 2 409 2 184 2 168 1 979 2 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 500 3 500 5 000 4 000 4 000 6 000 6 000 9 000
Kortfristiga skulder 218 170 273 418 317 572 1 629 1 801 1 897 1 320
Skulder och eget kapital 8 687 8 395 15 548 16 004 18 081 17 387 17 986 19 363 18 272 33 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 23 104 115 109 1 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 7 41 47 43 620
Utdelning till aktieägare 0 0 3 640 0 0 0 0 0 0 11 340
Omsättning 937 931 1 726 3 215 5 808 7 869 10 767 14 529 9 542 18 828
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 10 563 14 428 9 542 2 092
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 145 162 152 282
Rörelseresultat, EBITDA 21 247 788 698 1 260 1 388 2 174 2 855 -1 441 -1 059
Nettoomsättningförändring -36,20% -3,22% -70,08% -44,41% -26,51% -25,50% -26,79% 51,21% -49,32% -%
Du Pont-modellen -5,71% -3,93% -0,80% -2,32% 1,12% 2,67% 7,08% 10,24% -12,78% -4,84%
Vinstmarginal -83,50% -35,45% -12,89% -11,54% 3,49% 5,91% 12,06% 13,74% -24,48% -8,73%
Bruttovinstmarginal -108,08% -29,54% -83,78% -7,12% 4,08% 8,72% 12,17% 14,60% 11,19% -9,44%
Rörelsekapital/omsättning 772,73% 400,54% 263,20% 67,47% 58,81% 20,33% 27,41% 21,63% 10,32% 74,56%
Soliditet 95,91% 96,34% 74,55% 73,14% 67,23% 70,06% 65,51% 56,58% 53,75% 67,89%
Kassalikviditet 2 019,72% 2 162,94% 908,79% 492,82% 994,32% 297,55% 257,27% 244,98% 117,45% 1 127,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...