Visa allt om Kalmar Brodyr AB
Visa allt om Kalmar Brodyr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 890 819 822 772 943 734 890 812 587 622
Övrig omsättning - - - - - - 513 394 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 32 71 14 185 -115 12 314 -45 -25
Resultat efter finansnetto 9 32 72 15 186 -115 -9 315 -45 -25
Årets resultat 6 24 68 15 186 -115 -9 315 -45 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 69 123 173 190 138 269 398 439 55
Omsättningstillgångar 345 286 252 306 223 146 521 201 104 183
Tillgångar 356 355 376 479 413 284 790 598 543 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 293 269 202 306 120 115 324 9 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 61 107 278 106 164 675 274 534 184
Skulder och eget kapital 356 355 376 479 413 284 790 598 543 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 30 12 13 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 74 158 184 185 139 181 133 93 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 74 79 97 83 87 78 112 42 40 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 890 819 822 772 943 734 1 403 1 206 587 622
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 297 273 274 257 472 367 445 406 294 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 11 33 19 35 84 99 58 27 69
Rörelseresultat, EBITDA 67 86 121 96 354 16 141 451 71 27
Nettoomsättningförändring 8,67% -0,36% 6,48% -18,13% 28,47% -17,53% 9,61% 38,33% -5,63% -%
Du Pont-modellen 2,53% 9,01% 19,15% 3,13% 45,04% -40,49% 1,65% 52,68% -8,10% -10,50%
Vinstmarginal 1,01% 3,91% 8,76% 1,94% 19,72% -15,67% 1,46% 38,79% -7,50% -4,02%
Bruttovinstmarginal 63,93% 76,31% 84,31% 70,34% 75,72% 69,07% 65,06% 68,84% 58,09% 68,49%
Rörelsekapital/omsättning 32,36% 27,47% 17,64% 3,63% 12,41% -2,45% -17,30% -8,99% -73,25% -0,16%
Soliditet 84,27% 82,54% 71,54% 42,17% 74,09% 42,25% 14,56% 54,18% 1,66% 22,69%
Kassalikviditet 605,26% 468,85% 235,51% 110,07% 210,38% 89,02% 77,19% 73,36% 19,48% 80,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...