Visa allt om VMP Metallprodukter Aktiebolag
Visa allt om VMP Metallprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 208 5 189 5 157 5 809 5 863 5 313 4 186 5 627 5 550 4 021
Övrig omsättning 54 124 - 28 - - - - 17 5
Rörelseresultat (EBIT) 163 414 -13 46 67 365 155 64 462 272
Resultat efter finansnetto 161 407 -24 38 63 340 132 38 413 221
Årets resultat 170 259 31 32 66 224 124 86 145 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 71 49 89 115 161 250 284 426 546
Omsättningstillgångar 1 845 2 036 1 561 1 912 1 809 1 766 1 470 1 678 1 618 791
Tillgångar 1 908 2 108 1 610 2 001 1 924 1 927 1 721 1 962 2 044 1 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 181 1 011 786 755 724 657 433 360 274 130
Obeskattade reserver 231 290 218 284 292 322 289 328 410 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 78 71 0 0 0 3 32 138 258
Kortfristiga skulder 496 729 535 963 909 947 998 1 243 1 222 751
Skulder och eget kapital 1 908 2 108 1 610 2 001 1 924 1 927 1 721 1 962 2 044 1 338
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 265 185 223 236 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 37 - - - -
Löner till övriga anställda 861 980 1 302 1 582 1 417 864 1 037 1 380 1 346 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 211 210 339 452 382 236 237 443 444 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 4 262 5 313 5 157 5 837 5 863 5 313 4 186 5 627 5 567 4 026
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 6 5 4 5 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 052 1 297 1 289 968 1 173 1 328 837 804 793 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 319 402 331 352 328 285 294 288 234
Rörelseresultat, EBITDA 188 438 27 101 146 485 308 226 626 425
Nettoomsättningförändring -18,91% 0,62% -11,22% -0,92% 10,35% 26,92% -25,61% 1,39% 38,03% -%
Du Pont-modellen 8,54% 19,64% -0,81% 2,30% 3,53% 18,94% 9,01% 3,26% 22,60% 20,33%
Vinstmarginal 3,87% 7,98% -0,25% 0,79% 1,16% 6,87% 3,70% 1,14% 8,32% 6,76%
Bruttovinstmarginal 55,70% 53,15% 48,73% 49,13% 44,24% 47,00% 56,12% 51,36% 54,74% 62,12%
Rörelsekapital/omsättning 32,06% 25,19% 19,90% 16,34% 15,35% 15,42% 11,28% 7,73% 7,14% 0,99%
Soliditet 71,34% 58,69% 59,38% 48,19% 48,82% 46,41% 37,54% 30,39% 27,85% 20,42%
Kassalikviditet 215,12% 168,31% 108,22% 90,45% 98,57% 109,50% 63,53% 75,62% 74,39% 46,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...