Visa allt om Slutplattan EWDIP 99417 AB
Visa allt om Slutplattan EWDIP 99417 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 1 017 1 041 1 350 1 128 1 272 915 1 024 881 529
Övrig omsättning - 2 029 272 319 347 923 321 347 372 781
Rörelseresultat (EBIT) -11 1 980 -301 -168 -170 458 -229 -257 -209 43
Resultat efter finansnetto -11 1 999 -256 -141 -159 480 -197 -302 -169 79
Årets resultat -10 1 758 -256 -141 -159 480 -197 -353 -160 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 293 1 472 1 732 1 876 1 944 1 657 1 893 1 986 1 860
Omsättningstillgångar 929 3 007 287 391 270 601 220 357 442 288
Tillgångar 929 3 300 1 760 2 123 2 146 2 545 1 877 2 250 2 428 2 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 2 516 758 1 014 1 156 1 315 835 1 032 1 385 1 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 429 430 929 790 878 999 905 1 031 865 557
Kortfristiga skulder 244 354 72 319 113 231 137 187 178 45
Skulder och eget kapital 929 3 300 1 760 2 123 2 146 2 545 1 877 2 250 2 428 2 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 187 196 236 180 0 0 14 11 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 83 86 103 90 90 93 96 86 98
Utdelning till aktieägare 0 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 046 1 313 1 669 1 475 2 195 1 236 1 371 1 253 1 310
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 017 1 041 1 350 1 128 1 272 915 1 024 881 529
Personalkostnader per anställd (tkr) - 270 283 339 270 269 273 290 282 317
Rörelseresultat, EBITDA -11 1 980 17 202 225 793 150 99 116 346
Nettoomsättningförändring -100,00% -2,31% -22,89% 19,68% -11,32% 39,02% -10,64% 16,23% 66,54% -%
Du Pont-modellen -% 61,09% -13,69% -5,93% -6,34% 19,41% -10,07% -10,93% -6,80% 3,68%
Vinstmarginal -% 198,23% -23,15% -9,33% -12,06% 38,84% -20,66% -24,02% -18,73% 14,93%
Bruttovinstmarginal -% 72,07% 50,72% 52,89% 50,53% 61,08% 54,97% 63,96% 57,43% 50,47%
Rörelsekapital/omsättning -% 260,87% 20,65% 5,33% 13,92% 29,09% 9,07% 16,60% 29,97% 45,94%
Soliditet 27,56% 76,24% 43,07% 47,76% 53,87% 51,67% 44,49% 45,87% 57,04% 71,93%
Kassalikviditet 380,74% 849,44% 293,06% 109,40% 199,12% 231,17% 136,50% 172,19% 225,28% 640,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...