Visa allt om Croatia Yacht Club AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 716 20 052 15 217 12 791 14 388 12 374 6 538 3 075 0 0
Övrig omsättning 531 237 - 9 1 60 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 483 315 79 -21 448 323 -245 -266 0 -5
Resultat efter finansnetto 475 464 94 4 434 322 -260 -279 0 -5
Årets resultat 258 256 67 11 327 283 -260 -279 0 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 510 4 582 4 431 5 23 56 100 215 98 98
Omsättningstillgångar 3 802 2 678 2 917 3 407 3 016 1 925 1 644 1 511 3 3
Tillgångar 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 118 860 605 537 712 385 102 77 56 56
Obeskattade reserver 250 120 0 0 17 27 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 300 3 300 3 300 0 0 0 339 48 0 0
Kortfristiga skulder 3 642 2 980 3 443 2 874 2 310 1 568 1 302 1 601 45 45
Skulder och eget kapital 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 361 157 166 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 994 1 001 823 706 449 0 0 233 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 298 244 222 216 133 112 49 126 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 247 20 289 15 217 12 800 14 389 12 434 6 588 3 075 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 858 10 026 7 609 6 396 14 388 12 374 6 538 1 538 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 757 741 570 507 705 630 259 267 - -
Rörelseresultat, EBITDA 502 331 84 -3 481 367 -210 -237 0 -5
Nettoomsättningförändring 8,30% 31,77% 18,97% -11,10% 16,28% 89,26% 112,62% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,92% 8,70% 3,55% 0,12% 15,24% 16,46% -14,06% -15,41% -% -%
Vinstmarginal 3,03% 3,15% 1,72% 0,03% 3,22% 2,63% -3,75% -8,65% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,23% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,74% -1,51% -3,46% 4,17% 4,91% 2,89% 5,23% -2,93% -% -%
Soliditet 15,80% 13,13% 8,23% 15,74% 23,84% 20,44% 5,85% 4,46% 55,45% 55,45%
Kassalikviditet 79,21% 53,29% 82,52% 103,27% 77,53% 122,77% 126,27% 94,38% 6,67% 6,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...