Visa allt om Croatia Yacht Club AB
Visa allt om Croatia Yacht Club AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 716 20 052 15 217 12 791 14 388 12 374 6 538 3 075 0 0
Övrig omsättning 531 237 - 9 1 60 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 483 315 79 -21 448 323 -245 -266 0 -5
Resultat efter finansnetto 475 464 94 4 434 322 -260 -279 0 -5
Årets resultat 258 256 67 11 327 283 -260 -279 0 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 510 4 582 4 431 5 23 56 100 215 98 98
Omsättningstillgångar 3 802 2 678 2 917 3 407 3 016 1 925 1 644 1 511 3 3
Tillgångar 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 118 860 605 537 712 385 102 77 56 56
Obeskattade reserver 250 120 0 0 17 27 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 300 3 300 3 300 0 0 0 339 48 0 0
Kortfristiga skulder 3 642 2 980 3 443 2 874 2 310 1 568 1 302 1 601 45 45
Skulder och eget kapital 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 361 157 166 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 994 1 001 823 706 449 0 0 233 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 298 244 222 216 133 112 49 126 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 247 20 289 15 217 12 800 14 389 12 434 6 588 3 075 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 858 10 026 7 609 6 396 14 388 12 374 6 538 1 538 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 757 741 570 507 705 630 259 267 - -
Rörelseresultat, EBITDA 502 331 84 -3 481 367 -210 -237 0 -5
Nettoomsättningförändring 8,30% 31,77% 18,97% -11,10% 16,28% 89,26% 112,62% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,92% 8,70% 3,55% 0,12% 15,24% 16,46% -14,06% -15,41% -% -%
Vinstmarginal 3,03% 3,15% 1,72% 0,03% 3,22% 2,63% -3,75% -8,65% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,23% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,74% -1,51% -3,46% 4,17% 4,91% 2,89% 5,23% -2,93% -% -%
Soliditet 15,80% 13,13% 8,23% 15,74% 23,84% 20,44% 5,85% 4,46% 55,45% 55,45%
Kassalikviditet 79,21% 53,29% 82,52% 103,27% 77,53% 122,77% 126,27% 94,38% 6,67% 6,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...