Visa allt om Borlänge Bageri & Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Nettoomsättning 9 616 11 466 12 246 10 061 9 330 8 575 8 300 10 436 9 211 9 286
Övrig omsättning 49 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 113 26 138 438 216 523 265 1 088 382 272
Resultat efter finansnetto -1 271 -223 -94 192 2 294 3 795 111 -43
Årets resultat -1 271 -223 -94 373 1 4 3 687 111 -43
Balansräkningar (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 324 3 639 3 997 4 253 3 303 965 835 674 632 534
Omsättningstillgångar 1 750 1 958 1 446 1 860 2 805 3 321 3 366 3 770 3 669 3 771
Tillgångar 5 074 5 598 5 443 6 113 6 108 4 286 4 202 4 444 4 302 4 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 130 142 365 497 124 123 120 117 -570 -681
Obeskattade reserver 0 0 0 0 340 340 50 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 791 2 145 2 417 2 752 3 407 2 308 1 923 2 133 2 961 204
Kortfristiga skulder 4 413 3 312 2 661 2 865 2 237 1 515 2 109 2 144 1 911 4 783
Skulder och eget kapital 5 074 5 598 5 443 6 113 6 108 4 286 4 202 4 444 4 302 4 306
Löner & utdelning (tkr)
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD 113 265 207 88 88 86 83 83 82 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 166 2 902 2 902 3 214 2 518 2 343 2 228 2 310 2 442 2 597
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 041 1 255 1 244 1 185 1 133 975 945 965 1 068 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 665 11 466 12 246 10 061 9 330 8 575 8 300 10 436 9 211 9 286
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 481 573 612 503 467 429 415 522 461 464
Personalkostnader per anställd (tkr) 218 246 238 227 209 192 182 187 199 184
Rörelseresultat, EBITDA -705 419 543 688 460 651 425 1 216 506 707
Nettoomsättningförändring -16,13% -6,37% 21,72% 7,83% 8,80% 3,31% -20,47% 13,30% -0,81% -%
Du Pont-modellen -21,94% 0,46% 2,54% 7,18% 3,55% 12,20% 6,31% 24,48% 8,88% 6,32%
Vinstmarginal -11,57% 0,23% 1,13% 4,36% 2,33% 6,10% 3,19% 10,43% 4,15% 2,93%
Bruttovinstmarginal 79,14% 82,37% 79,39% 78,07% 74,82% 74,92% 72,37% 80,07% 78,66% 78,33%
Rörelsekapital/omsättning -27,69% -11,81% -9,92% -9,99% 6,09% 21,06% 15,14% 15,58% 19,09% -10,90%
Soliditet -22,27% 2,54% 6,71% 8,13% 6,04% 8,58% 3,71% 3,44% -13,25% -15,82%
Kassalikviditet 13,46% 24,52% 20,56% 33,16% 85,61% 162,18% 122,62% 142,30% 155,52% 66,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...