Visa allt om Danvikens Bygg Aktiebolag
Visa allt om Danvikens Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 582 562 713 435 434 302 364 526 893 966
Övrig omsättning - - 81 - - - - 76 - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -24 150 94 70 -113 -178 -46 57 -93
Resultat efter finansnetto -20 -24 150 93 65 -119 -187 -45 57 -98
Årets resultat -20 -24 150 93 65 -119 -187 -45 41 31
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 57 90 64 89 133 176 15 5 8
Omsättningstillgångar 406 373 459 332 231 175 288 552 715 583
Tillgångar 443 430 549 396 320 308 464 568 720 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 356 376 399 299 207 142 261 448 527 486
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 44 145 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 54 149 97 114 123 58 119 193 105
Skulder och eget kapital 443 430 549 396 320 308 464 568 720 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 95 123 209 244 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 110 10 22 38 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 11 1 2 9 30 39 67 75 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 0 0 34 0
Omsättning 582 562 794 435 434 302 364 602 893 966
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 582 562 713 435 434 302 364 526 893 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 135 161 11 24 47 125 166 276 322 151
Rörelseresultat, EBITDA 0 8 209 136 114 -70 -147 -41 60 -90
Nettoomsättningförändring 3,56% -21,18% 63,91% 0,23% 43,71% -17,03% -30,80% -41,10% -7,56% -%
Du Pont-modellen -4,51% -5,58% 27,50% 23,74% 21,88% -36,69% -38,36% -7,92% 8,06% -15,74%
Vinstmarginal -3,44% -4,27% 21,18% 21,61% 16,13% -37,42% -48,90% -8,56% 6,49% -9,63%
Bruttovinstmarginal 38,49% 46,44% 36,04% 62,07% 68,66% 66,23% 46,43% 61,41% 59,91% 21,12%
Rörelsekapital/omsättning 54,81% 56,76% 43,48% 54,02% 26,96% 17,22% 63,19% 82,32% 58,45% 49,48%
Soliditet 80,36% 87,44% 72,68% 75,51% 64,69% 46,10% 56,25% 78,87% 73,19% 82,23%
Kassalikviditet 466,67% 690,74% 308,05% 342,27% 202,63% 142,28% 496,55% 463,87% 370,47% 555,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...