Visa allt om Fredrik Holmer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 64 1 313 1 681 2 323 2 455 2 693 16 785
Övrig omsättning - 7 - - 1 294 745 - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) -95 -77 -74 -46 1 562 830 566 -172 773 854
Resultat efter finansnetto 278 394 349 47 1 846 1 255 483 -236 876 855
Årets resultat 158 334 202 24 1 108 1 047 309 -179 807 1 161
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 54 209 209 209 4 216 4 298 4 484 4 604 4 425
Omsättningstillgångar 9 423 9 351 9 199 9 205 10 175 7 280 6 465 6 333 6 862 7 080
Tillgångar 9 462 9 405 9 408 9 414 10 383 11 497 10 763 10 817 11 466 11 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 942 8 941 8 856 8 904 9 010 8 032 7 234 6 925 7 294 6 487
Obeskattade reserver 500 430 430 350 400 0 0 0 161 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 080 3 120 3 516 3 564 3 758
Kortfristiga skulder 20 34 121 160 974 385 408 376 447 785
Skulder och eget kapital 9 462 9 405 9 408 9 414 10 383 11 497 10 763 10 817 11 466 11 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 161 297 191 285 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 344 236 0 355 337 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 1 87 131 174 211 227 265
Utdelning till aktieägare 160 156 250 250 130 130 250 0 190 0
Omsättning 0 7 0 64 2 607 2 426 2 323 2 455 2 743 16 785
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 64 657 560 774 818 898 5 595
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 2 219 178 273 260 290 323
Rörelseresultat, EBITDA -95 -77 -74 -46 1 563 912 652 -53 896 868
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -95,13% -21,89% -27,64% -5,38% -8,84% -83,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 2,45% 18,82% 11,92% 6,07% -0,60% 8,77% 7,43%
Vinstmarginal -% -% -% 360,94% 148,82% 81,50% 28,11% -2,65% 37,32% 5,09%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,63%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 14 132,81% 700,76% 410,17% 260,74% 242,65% 238,21% 37,50%
Soliditet 98,63% 98,63% 97,50% 97,32% 89,62% 69,86% 67,21% 64,02% 64,63% 59,36%
Kassalikviditet 47 115,00% 27 502,94% 7 602,48% 5 753,12% 1 044,66% 1 890,91% 1 584,56% 1 684,31% 1 535,12% 578,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...