Visa allt om Fredrik Holmer Aktiebolag
Visa allt om Fredrik Holmer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 64 1 313 1 681 2 323 2 455 2 693
Övrig omsättning - - 7 - - 1 294 745 - - 50
Rörelseresultat (EBIT) -123 -95 -77 -74 -46 1 562 830 566 -172 773
Resultat efter finansnetto 833 278 394 349 47 1 846 1 255 483 -236 876
Årets resultat 1 045 158 334 202 24 1 108 1 047 309 -179 807
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 39 54 209 209 209 4 216 4 298 4 484 4 604
Omsättningstillgångar 10 068 9 423 9 351 9 199 9 205 10 175 7 280 6 465 6 333 6 862
Tillgångar 10 068 9 462 9 405 9 408 9 414 10 383 11 497 10 763 10 817 11 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 827 8 942 8 941 8 856 8 904 9 010 8 032 7 234 6 925 7 294
Obeskattade reserver 0 500 430 430 350 400 0 0 0 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 080 3 120 3 516 3 564
Kortfristiga skulder 241 20 34 121 160 974 385 408 376 447
Skulder och eget kapital 10 068 9 462 9 405 9 408 9 414 10 383 11 497 10 763 10 817 11 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 161 297 191 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 344 236 0 355 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 87 131 174 211 227
Utdelning till aktieägare 0 160 156 250 250 130 130 250 0 190
Omsättning 0 0 7 0 64 2 607 2 426 2 323 2 455 2 743
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 64 657 560 774 818 898
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 2 219 178 273 260 290
Rörelseresultat, EBITDA -84 -95 -77 -74 -46 1 563 912 652 -53 896
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,13% -21,89% -27,64% -5,38% -8,84% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 2,45% 18,82% 11,92% 6,07% -0,60% 8,77%
Vinstmarginal -% -% -% -% 360,94% 148,82% 81,50% 28,11% -2,65% 37,32%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 14 132,81% 700,76% 410,17% 260,74% 242,65% 238,21%
Soliditet 97,61% 98,63% 98,63% 97,50% 97,32% 89,62% 69,86% 67,21% 64,02% 64,63%
Kassalikviditet 4 177,59% 47 115,00% 27 502,94% 7 602,48% 5 753,12% 1 044,66% 1 890,91% 1 584,56% 1 684,31% 1 535,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...