Visa allt om Destination Sigtuna Aktiebolag
Visa allt om Destination Sigtuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 536 10 365 10 500 9 416 8 993 5 938 5 722 5 684 8 683 7 291
Övrig omsättning 63 - - - 120 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 153 466 233 44 37 -83 214 -140 21 61
Resultat efter finansnetto 153 474 254 83 65 -68 227 -115 17 66
Årets resultat 85 270 195 59 62 -68 196 -115 7 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 69 118 171 117 12 30 44 39 61
Omsättningstillgångar 3 231 3 283 2 914 1 967 2 456 2 003 2 121 3 282 2 518 2 567
Tillgångar 3 252 3 352 3 032 2 137 2 573 2 015 2 151 3 326 2 557 2 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 415 1 330 1 059 864 805 743 811 614 729 722
Obeskattade reserver 163 122 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 675 1 901 1 973 1 274 1 768 1 273 1 340 2 712 1 828 1 907
Skulder och eget kapital 3 252 3 352 3 032 2 137 2 573 2 015 2 151 3 326 2 557 2 628
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 552 528 528 468 468 428 468 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 3 375 3 456 2 358 2 584 2 294 1 620 1 691 1 711 1 670 1 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 222 1 228 1 058 1 124 1 080 765 781 788 794 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 599 10 365 10 500 9 416 9 113 5 938 5 722 5 684 8 683 7 291
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 060 1 481 1 500 1 345 1 285 848 817 812 1 240 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 693 608 628 574 410 413 426 423 309
Rörelseresultat, EBITDA 202 515 286 93 72 -65 228 -121 56 106
Nettoomsättningförändring -8,00% -1,29% 11,51% 4,70% 51,45% 3,77% 0,67% -34,54% 19,09% -%
Du Pont-modellen 4,70% 14,14% 8,44% 3,98% 2,60% -3,18% 10,55% -3,40% 1,41% 2,70%
Vinstmarginal 1,60% 4,57% 2,44% 0,90% 0,75% -1,08% 3,97% -1,99% 0,41% 0,97%
Bruttovinstmarginal 73,33% 99,46% 99,87% 99,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,32% 13,33% 8,96% 7,36% 7,65% 12,29% 13,65% 10,03% 7,95% 9,05%
Soliditet 47,42% 42,52% 34,93% 40,43% 31,29% 36,87% 37,70% 18,46% 28,51% 27,47%
Kassalikviditet 178,33% 157,08% 129,80% 125,59% 116,97% 136,29% 138,28% 112,24% 125,49% 123,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...