Visa allt om Måleriföretagarna Sverige AB
Visa allt om Måleriföretagarna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 776 5 160 5 346 5 330 5 187 5 161 5 189 5 145 5 162 5 222
Övrig omsättning 122 587 403 523 729 400 338 210 832 1 543
Rörelseresultat (EBIT) 126 95 132 141 73 301 -123 -248 149 622
Resultat efter finansnetto 156 131 137 179 -576 616 151 -660 369 558
Årets resultat 127 100 96 108 -624 581 151 -660 312 541
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 668 1 642 1 827 2 013 1 997 2 862 2 558 2 327 2 488 2 327
Omsättningstillgångar 2 071 2 692 2 693 2 455 2 544 2 292 1 960 2 205 2 410 3 090
Tillgångar 3 740 4 334 4 521 4 468 4 541 5 154 4 518 4 532 4 897 5 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 068 1 941 1 841 653 1 636 2 260 1 679 1 528 2 188 1 875
Obeskattade reserver 0 0 0 1 092 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 119 342 342 365 565 577 577 584 984
Kortfristiga skulder 1 672 2 274 2 338 2 382 2 539 2 328 2 262 2 427 2 125 2 557
Skulder och eget kapital 3 740 4 334 4 521 4 468 4 541 5 154 4 518 4 532 4 897 5 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 374 374 374 374 928 909 803
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 799 1 327 1 115 936 946 961 891 893 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 821 784 856 784 804 913 913 892 809
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 898 5 747 5 749 5 853 5 916 5 561 5 527 5 355 5 994 6 765
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 720 1 782 1 777 1 729 1 720 1 730 1 715 1 721 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) - 930 748 826 750 732 777 944 937 884
Rörelseresultat, EBITDA 126 95 132 145 77 307 -76 -195 199 705
Nettoomsättningförändring -84,96% -3,48% 0,30% 2,76% 0,50% -0,54% 0,86% -0,33% -1,15% -%
Du Pont-modellen 4,17% 3,09% 10,53% 4,07% 2,00% 12,13% 3,67% -4,77% 8,15% 12,02%
Vinstmarginal 20,10% 2,60% 8,90% 3,41% 1,75% 12,11% 3,20% -4,20% 7,73% 12,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,42% 8,10% 6,64% 1,37% 0,10% -0,70% -5,82% -4,31% 5,52% 10,21%
Soliditet 55,29% 44,79% 40,72% 32,63% 36,03% 43,85% 37,16% 33,72% 44,68% 34,61%
Kassalikviditet 123,86% 118,38% 115,18% 103,06% 100,20% 98,45% 86,65% 90,85% 113,41% 120,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...