Visa allt om Vigebo Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216 1 560
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 81 -15 119 39 -21 -128 -18 1 218
Resultat efter finansnetto 69 101 6 123 58 -18 -128 -14 9 219
Årets resultat 40 61 6 69 52 -18 -32 24 5 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 570 428 377 325 325 265 100 203 204
Omsättningstillgångar 270 258 359 443 460 622 692 778 737 824
Tillgångar 840 828 787 820 785 947 957 879 940 1 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 476 415 410 341 289 307 339 315 329
Obeskattade reserver 73 55 31 31 0 0 0 96 146 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 298 341 380 444 658 650 444 479 553
Skulder och eget kapital 840 828 787 820 785 947 957 879 940 1 028
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 15 180 180 180 180 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 6 66 118 112 99 95 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216 1 560
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 8 3 13 86 308 299 289 282 192
Rörelseresultat, EBITDA 69 81 -15 119 39 -21 -128 -17 2 219
Nettoomsättningförändring -42,98% 36,89% -28,70% -11,88% -55,57% -8,13% 40,70% -25,25% -22,05% -%
Du Pont-modellen 8,21% 12,20% 0,89% 15,12% 7,26% -0,42% -13,38% -1,37% 0,96% 21,30%
Vinstmarginal 26,95% 22,49% 2,13% 26,96% 10,92% -0,34% -10,01% -1,32% 0,74% 14,04%
Bruttovinstmarginal 56,25% 34,97% 21,95% 50,43% 38,31% 31,66% 19,94% 39,27% 29,93% 31,92%
Rörelsekapital/omsättning 7,03% -8,91% 5,49% 13,70% 3,07% -3,06% 3,28% 36,74% 21,22% 17,37%
Soliditet 68,21% 62,67% 55,80% 52,79% 43,44% 30,52% 32,08% 46,43% 44,69% 42,23%
Kassalikviditet 49,21% 47,32% 70,38% 81,58% 80,86% 82,67% 91,08% 161,94% 130,69% 131,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...