Visa allt om Frenna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 221 36 578 28 606 28 603 29 477 24 221 25 164 33 813 27 505 25 750
Övrig omsättning 669 590 435 381 374 797 363 365 - -
Rörelseresultat (EBIT) -83 320 -984 1 371 2 204 -15 -4 191 -2 147 1 043 1 355
Resultat efter finansnetto -113 344 -996 1 220 1 999 -173 -4 373 -2 393 888 1 260
Årets resultat -64 238 3 200 1 220 1 999 -173 -4 373 -2 349 628 888
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 305 360 482 262 351 1 185 1 839 493 563
Omsättningstillgångar 15 302 16 844 15 655 14 196 10 344 9 066 8 350 11 312 9 443 8 659
Tillgångar 15 496 17 149 16 015 14 678 10 606 9 417 9 535 13 151 9 936 9 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 927 5 991 5 753 2 553 2 333 334 -593 980 3 330 2 702
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 44 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 837 105 1 477 405 705
Kortfristiga skulder 9 569 11 158 10 262 12 125 8 273 5 245 10 022 10 693 6 158 5 750
Skulder och eget kapital 15 496 17 149 16 015 14 678 10 606 9 417 9 535 13 151 9 936 9 222
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 752 714 677 881 728 682 672 660 956 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 215 212
Löner till övriga anställda 5 324 4 852 4 480 4 723 4 075 3 947 5 615 5 216 2 353 2 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 532 2 176 1 890 2 206 1 914 1 957 2 744 2 565 1 463 1 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 36 890 37 168 29 041 28 984 29 851 25 018 25 527 34 178 27 505 25 750
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 12 12 18 17 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 415 2 439 1 907 1 907 2 456 2 018 1 398 1 989 3 438 3 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 473 439 368 460 460 462 517 641 677
Rörelseresultat, EBITDA 28 442 -847 1 529 2 355 151 -3 663 -1 776 1 284 1 574
Nettoomsättningförändring -0,98% 27,87% 0,01% -2,97% 21,70% -3,75% -25,58% 22,93% 6,82% -%
Du Pont-modellen -0,53% 2,26% -6,11% 9,40% 20,82% -0,11% -43,90% -16,20% 10,64% 14,91%
Vinstmarginal -0,23% 1,06% -3,42% 4,82% 7,49% -0,04% -16,63% -6,30% 3,84% 5,34%
Bruttovinstmarginal 33,13% 33,13% 34,15% 34,14% 35,46% 32,45% 32,99% 35,52% 33,62% 32,26%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 15,54% 18,85% 7,24% 7,03% 15,78% -6,64% 1,83% 11,94% 11,30%
Soliditet 38,25% 34,93% 35,92% 17,39% 22,00% 3,55% -6,22% 7,45% 33,83% 29,81%
Kassalikviditet 89,09% 89,66% 80,94% 70,49% 68,28% 88,54% 36,62% 38,36% 69,31% 71,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...