Visa allt om Bossons Trä i Glimåkra Aktiebolag
Visa allt om Bossons Trä i Glimåkra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -24 -23 -726 -22 -33 -57 -89 -97 0
Resultat efter finansnetto -1 289 107 1 605 -659 110 -29 224 -358 12 982 0
Årets resultat -1 310 76 1 602 -659 110 -29 224 -358 12 982 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 472 11 120 10 832 9 278 9 757 5 949 7 439 4 404 0 2 168
Omsättningstillgångar 387 222 369 2 889 3 237 7 103 5 780 8 726 15 940 2
Tillgångar 9 858 11 342 11 201 12 167 12 994 13 052 13 220 13 130 15 940 2 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 714 11 149 11 073 12 021 12 823 12 840 13 199 13 110 14 969 1 987
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 773 183
Kortfristiga skulder 145 193 128 146 171 212 20 20 199 0
Skulder och eget kapital 9 858 11 342 11 201 12 167 12 994 13 052 13 220 13 130 15 940 2 170
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 128 330 135 1 500 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -24 -23 -726 -22 -33 -57 -89 -97 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,54% 98,30% 98,86% 98,80% 98,68% 98,38% 99,84% 99,85% 93,91% 91,57%
Kassalikviditet 266,90% 115,03% 288,28% 1 978,77% 1 892,98% 3 350,47% 28 900,00% 43 630,00% 8 010,05% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...