Visa allt om Radsjös tvättservice AB
Visa allt om Radsjös tvättservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 36 36 21 15 45 437 648 657 554 360
Övrig omsättning - - - - 1 19 - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 11 23 12 8 34 -91 -96 -53 -2 -81
Resultat efter finansnetto 11 23 12 8 35 -90 -96 -48 1 -80
Årets resultat 11 23 12 8 35 -90 -96 -48 1 -80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 95 0 0 0 0 155 215 285 340
Omsättningstillgångar 43 59 141 136 165 164 180 280 237 183
Tillgångar 142 154 141 136 165 164 335 495 521 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 144 133 128 155 137 231 396 444 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 8 9 9 28 104 99 77 80
Skulder och eget kapital 142 154 141 136 165 164 335 495 521 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 102 201 197 143 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 61 86 75 51 21
Utdelning till aktieägare 11 23 0 0 0 0 4 0 0 0
Omsättning 36 36 21 15 46 456 648 657 554 375
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 45 437 648 657 554 360
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 192 314 308 219 81
Rörelseresultat, EBITDA 11 23 12 8 34 7 -24 16 67 -14
Nettoomsättningförändring 0,00% 71,43% 40,00% -66,67% -89,70% -32,56% -1,37% 18,59% 53,89% -%
Du Pont-modellen 7,75% 14,94% 8,51% 5,88% 21,21% -55,49% -28,66% -9,70% 0,19% -15,30%
Vinstmarginal 30,56% 63,89% 57,14% 53,33% 77,78% -20,82% -14,81% -7,31% 0,18% -22,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,51% 92,90% 93,76% 90,61% 79,44%
Rörelsekapital/omsättning 91,67% 136,11% 633,33% 846,67% 346,67% 31,12% 11,73% 27,55% 28,88% 28,61%
Soliditet 92,96% 93,51% 94,33% 94,12% 93,94% 83,54% 68,96% 80,00% 85,22% 84,70%
Kassalikviditet 430,00% 590,00% 1 762,50% 1 511,11% 1 833,33% 585,71% 173,08% 282,83% 307,79% 228,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...