Visa allt om MA Montage i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 743 1 065 1 298 1 175 995 101 362 358 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 587 739 264 342 570 -49 8 74 -15 -12
Resultat efter finansnetto 628 768 271 353 565 -48 13 73 -42 3
Årets resultat 361 440 147 191 328 -48 10 54 -42 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 508 504 404 280 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 579 1 318 977 849 965 343 446 401 287 540
Tillgångar 2 088 1 822 1 381 1 129 965 343 446 401 287 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 351 1 189 749 602 611 283 331 321 267 526
Obeskattade reserver 656 495 297 223 133 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 137 334 304 222 60 115 80 20 14
Skulder och eget kapital 2 088 1 822 1 381 1 129 965 343 446 401 287 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 101 545 455 177 79 223 195 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 110 306 236 109 46 92 79 0 0
Utdelning till aktieägare 500 200 0 0 200 0 0 0 0 217
Omsättning 743 1 065 1 298 1 175 995 101 362 358 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 372 533 649 588 995 101 362 358 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 38 133 462 373 342 129 330 275 - -
Rörelseresultat, EBITDA 587 739 264 342 570 -49 8 74 -15 -12
Nettoomsättningförändring -30,23% -17,95% 10,47% 18,09% 885,15% -72,10% 1,12% -% -% -%
Du Pont-modellen 31,13% 42,43% 19,77% 31,36% 59,27% -13,70% 2,91% 19,20% -% -%
Vinstmarginal 87,48% 72,58% 21,03% 30,13% 57,49% -46,53% 3,59% 21,51% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 201,62% 110,89% 49,54% 46,38% 74,67% 280,20% 91,44% 89,66% -% -%
Soliditet 89,21% 86,45% 71,01% 67,88% 73,47% 82,51% 74,22% 80,05% 93,03% 97,41%
Kassalikviditet 1 949,38% 962,04% 292,51% 279,28% 434,68% 571,67% 387,83% 501,25% 1 435,00% 3 857,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...