Visa allt om Verkstadsteknik P.Levin AB
Visa allt om Verkstadsteknik P.Levin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 047 2 652 1 688 1 715 1 303 0 0 1 308 5 380 5 420
Övrig omsättning - - - 107 - - - 1 792 7 104
Rörelseresultat (EBIT) 144 299 132 150 -162 -33 -29 1 650 767 460
Resultat efter finansnetto 125 282 106 122 -141 -37 -31 1 626 650 328
Årets resultat 41 30 74 122 -141 -37 -31 1 199 634 154
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 423 500 450 504 536 1 000 1 000 750 1 806 1 970
Omsättningstillgångar 1 077 1 288 923 976 888 1 079 1 565 2 244 1 997 2 246
Tillgångar 1 500 1 788 1 373 1 481 1 424 2 079 2 565 2 994 3 803 4 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 349 319 245 124 2 065 2 132 2 283 1 524 990
Obeskattade reserver 345 275 32 0 0 0 0 0 0 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 460 770 790 950 1 010 0 0 0 1 457 1 028
Kortfristiga skulder 306 395 232 285 290 14 434 711 821 1 966
Skulder och eget kapital 1 500 1 788 1 373 1 481 1 424 2 079 2 565 2 994 3 803 4 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 333 0 - - 243 0 0 48 606 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 310 308 332 0 0 0 8 418 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 131 126 125 91 0 0 16 415 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 900 30 0 440 100
Omsättning 2 047 2 652 1 688 1 822 1 303 0 0 3 100 5 387 5 524
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - 0 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 047 2 652 1 688 1 715 1 303 - - 654 1 345 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 458 451 475 349 - - 36 360 369
Rörelseresultat, EBITDA 221 364 186 204 -126 -33 -29 1 650 931 621
Nettoomsättningförändring -22,81% 57,11% -1,57% 31,62% -% -% -100,00% -75,69% -0,74% -%
Du Pont-modellen 9,60% 16,72% 9,69% 10,20% -8,36% -% -% 55,18% 20,38% 10,93%
Vinstmarginal 7,03% 11,27% 7,88% 8,80% -9,13% -% -% 126,30% 14,41% 8,51%
Bruttovinstmarginal 45,87% 45,21% 47,39% 46,65% 41,29% -% -% 11,62% 58,88% 50,42%
Rörelsekapital/omsättning 37,66% 33,67% 40,94% 40,29% 45,89% -% -% 117,20% 21,86% 5,17%
Soliditet 43,94% 31,52% 25,05% 16,54% 8,71% 99,33% 83,12% 76,25% 40,07% 27,44%
Kassalikviditet 262,75% 258,73% 237,93% 240,00% 237,93% 7 707,14% 360,60% 315,61% 127,77% 71,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...