Visa allt om Flex Fertilizer Center Syd AB
Visa allt om Flex Fertilizer Center Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 255 435 536 515 359 323 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -34 -28 215 186 158 296 136 196 -288
Resultat efter finansnetto -10 -37 -28 206 198 156 284 132 197 -289
Årets resultat 30 1 7 115 110 86 215 132 197 -289
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 17 34 51 69
Omsättningstillgångar 265 283 461 509 464 386 675 323 382 61
Tillgångar 265 283 461 509 464 386 692 357 433 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 123 162 255 240 210 336 262 270 72
Obeskattade reserver 50 99 138 176 126 77 38 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 44 123 0 0 26 276 37 154 49
Kortfristiga skulder 18 18 38 78 98 74 42 59 10 8
Skulder och eget kapital 265 283 461 509 464 386 692 357 433 129
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 40 100 100 80 132 0 0 0
Omsättning 0 0 0 255 435 536 515 359 323 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 255 435 536 515 359 323 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 8 160 172 157 118 100 -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -34 -28 215 186 175 313 153 213 -271
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -41,38% -18,84% 4,08% 43,45% 11,15% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 42,63% 43,53% 41,45% 42,77% 38,66% 45,73% -%
Vinstmarginal -% -% -% 85,10% 46,44% 29,85% 57,48% 38,44% 61,30% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 169,02% 84,14% 58,21% 122,91% 73,54% 115,17% -%
Soliditet 72,45% 70,75% 58,49% 75,58% 71,74% 69,11% 52,60% 73,39% 62,36% 55,81%
Kassalikviditet 1 472,22% 1 572,22% 1 213,16% 652,56% 473,47% 521,62% 1 607,14% 547,46% 3 820,00% 762,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...