Visa allt om Flex Fertilizer Center Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 255 435 536 515 359 323 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -28 215 186 158 296 136 196 -288 -12
Resultat efter finansnetto -37 -28 206 198 156 284 132 197 -289 -13
Årets resultat 1 7 115 110 86 215 132 197 -289 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 17 34 51 69 350
Omsättningstillgångar 283 461 509 464 386 675 323 382 61 65
Tillgångar 283 461 509 464 386 692 357 433 129 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 162 255 240 210 336 262 270 72 62
Obeskattade reserver 99 138 176 126 77 38 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 123 0 0 26 276 37 154 49 348
Kortfristiga skulder 18 38 78 98 74 42 59 10 8 5
Skulder och eget kapital 283 461 509 464 386 692 357 433 129 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40 100 100 80 132 0 0 0 0
Omsättning 0 0 255 435 536 515 359 323 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 255 435 536 515 359 323 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 8 160 172 157 118 100 - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -28 215 186 175 313 153 213 -271 -12
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -41,38% -18,84% 4,08% 43,45% 11,15% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 42,63% 43,53% 41,45% 42,77% 38,66% 45,73% -% -%
Vinstmarginal -% -% 85,10% 46,44% 29,85% 57,48% 38,44% 61,30% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 169,02% 84,14% 58,21% 122,91% 73,54% 115,17% -% -%
Soliditet 70,75% 58,49% 75,58% 71,74% 69,11% 52,60% 73,39% 62,36% 55,81% 14,94%
Kassalikviditet 1 572,22% 1 213,16% 652,56% 473,47% 521,62% 1 607,14% 547,46% 3 820,00% 762,50% 1 300,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...