Visa allt om STUDIO MAGNUS REED Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 132 876 5 411 8 902 7 844 8 431 7 358 7 112 6 909
Övrig omsättning 70 119 136 143 134 139 105 99 77 75
Rörelseresultat (EBIT) -95 97 -341 -416 721 353 -541 813 1 109 580
Resultat efter finansnetto -95 90 -344 -418 714 353 -382 854 1 124 628
Årets resultat -95 90 -344 -418 516 246 178 600 585 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 20 27 41 35 57 2 026 3 976 3 958 3 975
Omsättningstillgångar 237 336 339 1 174 1 901 3 032 3 139 3 023 2 101 1 307
Tillgångar 251 356 366 1 216 1 936 3 089 5 165 7 000 6 058 5 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 133 42 536 1 097 1 079 3 196 5 153 4 738 4 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 588 588 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Kortfristiga skulder 149 224 324 679 839 2 011 1 970 1 258 722 736
Skulder och eget kapital 251 356 366 1 216 1 936 3 089 5 165 7 000 6 058 5 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 259 0 0 642 1 144 705 934 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 1 286 1 107 397 924 622 55 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 29 59 402 372 674 534 364 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 127 127 200 185 88
Omsättning 107 251 1 012 5 554 9 036 7 983 8 536 7 457 7 189 6 984
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37 132 876 2 706 2 967 2 615 2 108 2 453 3 556 3 455
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 293 679 504 472 688 623 679 442
Rörelseresultat, EBITDA -88 104 -327 -389 743 386 -505 858 1 149 622
Nettoomsättningförändring -71,97% -84,93% -83,81% -39,22% 13,49% -6,96% 14,58% 3,46% 2,94% -%
Du Pont-modellen -37,85% 27,25% -92,90% -34,21% 37,29% 11,43% -7,30% 12,21% 18,59% 11,95%
Vinstmarginal -256,76% 73,48% -38,81% -7,69% 8,11% 4,50% -4,47% 11,62% 15,83% 9,13%
Bruttovinstmarginal -75,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 237,84% 84,85% 1,71% 9,15% 11,93% 13,02% 13,87% 23,99% 19,39% 8,26%
Soliditet 40,24% 37,36% 11,48% 44,08% 56,66% 34,93% 61,88% 79,66% 85,20% 84,31%
Kassalikviditet 159,06% 150,00% 104,63% 172,90% 226,58% 150,77% 159,34% 240,30% 291,00% 177,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...