Visa allt om Leif Hellströms Bygg & Inredningar AB
Visa allt om Leif Hellströms Bygg & Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 992 921 1 205 1 062 1 028 1 180 1 030 808 774 748
Övrig omsättning - - - - - - - - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 30 124 130 218 219 192 27 45 10 -80
Resultat efter finansnetto 30 124 130 219 218 192 27 45 10 -80
Årets resultat 22 97 101 161 160 141 23 45 10 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 66 107 148 68 86 2 3 5 9
Omsättningstillgångar 269 333 286 299 409 347 358 289 311 404
Tillgångar 298 400 393 446 477 433 360 292 316 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 249 249 288 267 247 146 123 78 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 153 143 158 210 186 214 169 238 345
Skulder och eget kapital 298 400 393 446 477 433 360 292 316 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 310 198 280 434 393 324 289 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 381 330 240 179 78 11 0 5 8 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 133 94 175 115 117 143 147 120 105 103
Utdelning till aktieägare 40 100 100 140 140 140 40 0 0 0
Omsättning 992 921 1 205 1 062 1 028 1 180 1 030 808 774 759
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 496 461 603 531 514 1 180 1 030 808 774 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 241 416 288 280 716 670 536 462 493
Rörelseresultat, EBITDA 68 165 171 253 237 196 28 47 14 -76
Nettoomsättningförändring 7,71% -23,57% 13,47% 3,31% -12,88% 14,56% 27,48% 4,39% 3,48% -%
Du Pont-modellen 10,07% 31,00% 33,08% 48,88% 45,91% 44,34% 7,50% 15,41% 3,16% -19,37%
Vinstmarginal 3,02% 13,46% 10,79% 20,53% 21,30% 16,27% 2,62% 5,57% 1,29% -10,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,11% 19,54% 11,87% 13,28% 19,36% 13,64% 13,98% 14,85% 9,43% 7,89%
Soliditet 56,71% 62,25% 63,36% 64,57% 55,97% 57,04% 40,56% 42,12% 24,68% 16,46%
Kassalikviditet 208,53% 217,65% 200,00% 189,24% 194,76% 186,56% 167,29% 171,01% 130,67% 117,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...