Visa allt om Flens Kyl och Värmepumpservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 264 772
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 0 0 -10 -4 -26 -271 -236
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 0 0 -10 -4 -27 -272 -238
Årets resultat 0 0 -1 0 0 -10 -4 -27 503 -138
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Omsättningstillgångar 512 512 512 513 513 513 523 527 710 389
Tillgångar 512 512 512 513 513 513 523 527 710 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 512 512 513 513 513 523 527 554 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 156 351
Skulder och eget kapital 512 512 512 513 513 513 523 527 710 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 193 285
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 63 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 264 772
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 264 772
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 256 388
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 0 0 -10 -4 -26 -264 -229
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -65,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -38,17% -58,85%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -102,65% -30,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 51,89% 63,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 209,85% 4,92%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,03% 12,72%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 52 700,00% 455,13% 99,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...